eBox: Wat is het en waarvoor dient het?

Published on :

Zoals je wellicht al hebt opgemerkt is ook de overheid meer en meer aan het digitaliseren. Zo ontvang je bijvoorbeeld als ondernemer geen uittreksels meer van de Btw-administratie maar kan je ze online raadplegen. eBox: Elektronische brievenbus De eBox is dus een elektronische brievenbus waar je alle communicatie kan terugvinden […]

bureau in bureelruimte in blauwe kleuren

Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen: Tips voor bedrijfsleiders

Published on :

Bestuurders of zaakvoerders die huurgelden ontvangen vanuit de vennootschap waarin zij een mandaat hebben moeten er rekening mee houden dat hierop een beperking moet toegepast worden. Dit noemt men de huurherkwalificatie. Als bedrijfsleider onroerend goed verhuren Wanneer een bestuurder of zaakvoerder privé een onroerend goed bezit en deze (deels) verhuurd […]

Fototoestel en notitieboekje

BTW tarief voor fotograaf

Published on :

Als fotograaf moet je een standaard BTW tarief van 21% hanteren. Het is immers een dienst die je levert en het maakt geen verschil uit of je de foto’s digitaal ontwikkeld of afdrukt. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of je diensten levert als fotograaf of als handelaar (Parlementaire vraag […]

Klein thuiskantoor

Kleine ondernemingsregeling (BTW vrijstellingsregeling)

Published on :

Ondernemingen die een btw-activiteit uitoefenen en een omzet hebben van maximaal 25.000 euro kunnen er voor kiezen om een btw-vrijstelling aan te vragen. Ze vallen dan onder de kleine ondernemersregeling (art. 56 §1 BTW Wetboek). Is deze btw-vrijstellingsregeling interessant? Wie kan het toepassen? In dit artikel kan je een antwoord […]

rechtbank weegschaal

RPR, wat is het en waarom zie ik het op facturen?

Published on :

RPR staat voor “rechtspersonenregister”. Op een factuur zal je vaak deze afkorting RPR zien staan met daarnaast de plaatsnaam van de bevoegde rechtbank en daarna de afdeling (bijvoorbeeld: RPR Gent, Afdeling Dendermonde). De plaats die daarop vermeld staat geeft aan in welk arrondissement een rechtspersoon valt. Eenvoudig gezegd: Daarmee weet […]

een woning verhuren

Bedrijfsleiders: herkwalificatie van huur als bezoldiging.

Published on :

Bedrijfsleiders die een onroerende huurinkomst ontvangen van hun eigen vennootschap dienen op te letten hoeveel deze huur bedraagt. Ontvang je te veel aan huur, dan wordt een deel daarvan aangemerkt als bezoldiging en wordt je daarop belast bovenop je andere beroepsinkomsten. Huur is in principe een interessante methode om geld […]

pensioensparen

2. Geld uit vennootschap halen: Pensioenkapitaal opbouwen.

Published on :

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon een andere naam om al deze types te onderscheiden. Sommige bronnen spreken van 4 pensioenspijlers, […]

anders denken

5. Geld uit vennootschap halen: Tantièmes.

Published on :

Een tantième kan omschreven worden als een deel van de winst dat gegeven wordt aan diegene die in het bedrijf belast worden met het dagelijks beheer of toezicht. Dit zijn de zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap. Deze hoeven hiervoor niet het hele jaar zaakvoerder of bestuurder geweest te zijn.