een woning verhuren

Bedrijfsleiders: herkwalificatie van huur als bezoldiging.

Published on :

Bedrijfsleiders die een onroerende huurinkomst ontvangen van hun eigen vennootschap dienen op te letten hoeveel deze huur bedraagt. Ontvang je te veel aan huur, dan wordt een deel daarvan aangemerkt als bezoldiging en wordt je daarop belast bovenop je andere beroepsinkomsten. Huur is in principe een interessante methode om geld […]

pensioensparen

2. Geld uit vennootschap halen: Pensioenkapitaal opbouwen.

Published on :

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon een andere naam om al deze types te onderscheiden. Sommige bronnen spreken van 4 pensioenspijlers, […]

anders denken

5. Geld uit vennootschap halen: Tantièmes.

Published on :

Een tantième kan omschreven worden als een deel van de winst dat gegeven wordt aan diegene die in het bedrijf belast worden met het dagelijks beheer of toezicht. Dit zijn de zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap. Deze hoeven hiervoor niet het hele jaar zaakvoerder of bestuurder geweest te zijn.

een woning verhuren

3. Geld uit vennootschap halen: Verhuur een pand aan de vennootschap.

Published on :

Wie zelfstandig is en werkt met een vennootschap heeft er baat bij om een stuk van zijn woning te verhuren aan de vennootschap. Het is natuurlijk logisch dat bepaalde gebieden van de woning zoals bijvoorbeeld de bureelruimte wordt gebruikt in het kader van de beroepswerkzaamheid.

Wat is een fiche 281.30 en hoe geef je deze aan?

Published on :

Een fiche 281.30 krijg je als je bepaalde inkomsten ontvangt, namelijk: Presentiegelden: Dit is voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, voorzitters en bureauleden van districtsraden; Prijzen; Subsidies; Renten of pensioenen zonder beroepskarakter; Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding. Uit deze lijst komen de presentiegelden, prijzen en subsidies het meeste voor. […]

Betalen sociale zekerheidsbijdragen zelfstandige: bonus mogelijk?

Published on :

Elk kwartaal betaal je sociale zekerheidsbijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag dat je betaald hangt af van je beroepsinkomen van drie jaar voordien. Beginnende zelfstandigen betalen de eerste 3 tot 4 jaar “voorlopige” bijdragen, want hun beroepsinkomen is dan nog niet gekend. Let op: deze voorlopige bijdragen worden later […]

dividenden

1. Geld uit vennootschap halen: Dividend.

Published on :

Aandeelhouders kunnen een vergoeding ontvangen uit de vennootschap: het zogenaamde dividend. Dit kan aanzien worden als bedankje voor het investeren in de vennootschap. Bij vele kmo’s zijn de bedrijfsleiders ook de aandeelhouders. Op die manier is dividend uitkeren een van de mogelijkheden om geld uit je vennootschap te halen. Maar […]