Deze website heeft als doel de margeregeling te belichten. Een regeling die eenvoudig lijkt, maar in de praktijk toch vaak foutief wordt toegepast.

Daarnaast willen we met deze website ook adviezen omtrent andere fiscale zaken belichten, gericht op boekhouders/accountants maar vooral voor de zelfstandige ondernemers met een KMO onderneming.

Om de website interactief en uniek te maken, zullen we in de loop van het bestaan ook tal van tools aanbieden die de vervelende theorie omzet in een iets nuttiger praktijk.