een woning verhuren

Bedrijfsleiders: herkwalificatie van huur als bezoldiging.

Published on :

Bedrijfsleiders die een onroerende huurinkomst ontvangen van hun eigen vennootschap dienen op te letten hoeveel deze huur bedraagt. Ontvang je te veel aan huur, dan wordt een deel daarvan aangemerkt als bezoldiging en wordt je daarop belast bovenop je andere beroepsinkomsten. Huur is in principe een interessante methode om geld […]

Wat is een fiche 281.30 en hoe geef je deze aan?

Published on :

Een fiche 281.30 krijg je als je bepaalde inkomsten ontvangt, namelijk: Presentiegelden: Dit is voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, voorzitters en bureauleden van districtsraden; Prijzen; Subsidies; Renten of pensioenen zonder beroepskarakter; Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding. Uit deze lijst komen de presentiegelden, prijzen en subsidies het meeste voor. […]

Betalen sociale zekerheidsbijdragen zelfstandige: bonus mogelijk?

Published on :

Elk kwartaal betaal je sociale zekerheidsbijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag dat je betaald hangt af van je beroepsinkomen van drie jaar voordien. Beginnende zelfstandigen betalen de eerste 3 tot 4 jaar “voorlopige” bijdragen, want hun beroepsinkomen is dan nog niet gekend. Let op: deze voorlopige bijdragen worden later […]

Te laat met het indienen van de aangifte personenbelasting?

Published on :

Geen nood, hiervoor bestaat een valide oplossing! Bent u te laat met het indienen van uw aangifte personenbelasting, dan kan u zich nog richten tot een boekhouder/accountant. Dient u zelf uw aangifte personenbelasting te laat in, dan is het mogelijk dat hierop een boete wordt aangerekend die kan variëren van 50 tot 1.250 euro.

Op voorhand berekenen van je personenbelasting

Published on :

Nu is wellicht de tijd gekomen om je personenbelasting al eens te berekenen. Het is immers nog niet te laat om actie te ondernemen indien je toch iets meer dan verwacht zal moeten neertellen. Hoe beginnen we hieraan?
Allereerst is je aangifte van vorig jaar de ideale stap om hiermee te beginnen. Neem deze er snel bij, samen met alle fiches die je bijgehouden hebt.