Delen en opslaan:

De vakbondsbijdrage die je betaald is een aftrekbare beroepskost. Hoe je dit moet aangeven in je aangifte personenbelasting is echter afhankelijk van je persoonlijke situatie.
De fiscus zal immers kijken naar vakbondsbijdragen die ofwel betaald zijn tijdens je activiteit als werknemer, en bijdragen die betaald zijn tijdens perioden van werkloosheid.

Je kreeg een werkloosheidsuitkering

Ontving je een werkloosheidsuitkering (of brugpensioen) tijdens het jaar? Dan is het eenvoudig. Je zal dan een attest/fiche ontvangen van je vakbond met daarop de bijdragen die door jou betaald zijn.
Het bedrag op dit attest mag je direct aftrekken van je werkloosheidsuitkeringen die je kan terugvinden in code 1260 of 1264 (2260 of 2264).

Je moet dit dus zelf doen, dit zal niet automatisch gebeuren. Wie een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangt, zal met andere woorden de vooraf ingevulde bedragen moeten aanpassen.

Je kreeg géén werkloosheidsuitkering

Was je gedurende een volledig jaar werkzaam, en ontving je geen werkloosheidsuitkering, dan zijn je betaalde vakbondsbijdragen nog steeds een aftrekbare beroepsuitgave, maar alleen als je je werkelijke beroepskosten bewijst.

Wie gebruik maakt van de forfaitaire kostenaftrek kan de vakbondsbijdrage niet expliciet aangeven in de aangifte. Deze bijdrage maakt deel uit van het forfait waarvan je reeds kan genieten.

Werkelijke beroepskosten?

Iedereen heeft altijd de keuze om zijn beroepskosten te bewijzen. Alle kosten die je maakt voor de uitoefening van je beroeps kan je dus bijhouden, optellen en invullen in de aangifte onder code 1258/2258.

Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de forfaitaire kostenaftrek. De berekening hiervan gebeurd automatisch in je aangifte. Wie werkelijke beroepskosten aangeeft die lager liggen dan het forfait, zal automatisch ook het forfait toegewezen krijgen.

Geld in pot vakbond vakbondsbijdrage aftrekbaar?

Uitzondering: Gepensioneerd

De vakbondsbijdrage is niet aftrekbaar indien je gepensioneerd bent.

Samengevat

  • Je ontving een werkloosheidsuitkering: dan kan je de vakbondsbijdrage aftrekken van deze uitkering
  • Je was een heel jaar werknemer:
    • Je bewijst je beroepskosten: dan kan je de bijdrage als beroepskost opnemen
    • Je maakt gebruik van het kostenforfait: dan kan je de bijdrage nergens bij tellen (het zit al in het forfait vervat)