Geheime commissielonen: Fiscus treedt strenger op.

Published on :

Uitleg: geheime commissielonen. De aanslag op geheime commissielonen is niet nieuw, maar onlangs kreeg ‘deze aanslag op verdoken meerwinst’ veel aandacht van de fiscus door de publicatie van een nieuwe circulaire. Nieuw in deze circulaire is dat niet-aangegeven voordelen van alle aard ook onder deze maatregel kan vallen. Er was […]

KMO-portfeuille: Mooi voordeel, maar wel belastbaar.

Published on :

Wat is de KMO-portefeuille? De KMO-portefeuille biedt steun aan bepaalde ondernemingen voor de ondersteuning van volgende processen: ondernemen, innoveren en internationaliseren. Concreet moeten wel enkele voorwaarden voldaan worden opdat een onderneming in aanmerking komt. Deze kan je terugvinden op de site kmo-portefeuille.be maar we komen er later zelf ook nog […]

De investeringsreserve: een belastingvrije reserve.

Published on :

Wat is de investeringsreserve? In het kort: De investeringsreserve die je aanlegt is een investeringsbelofte die je aangaat waarin je belooft om binnen de 3 jaar (inclusief het jaar waarin de investeringsreserve wordt aangelegd) een investering uit te voeren van minimaal dat aangelegde bedrag. De investering moet gebeuren in nieuwe […]

Notionele intrestaftrek (aftrek risicokapitaal)

Published on :

Aftrek voor risicokapitaal De notionele interestaftrek, een fictieve intrest die berekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap, werd in het leven geroepen vanaf aanslagjaar 2007 om het eigen vermogen van de Belgische ondernemingen te stimuleren. Door een intrest toe te kennen dat kan worden afgetrokken van de belastbare […]

Gemiddelde brandstofprijzen

Published on :

Wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst zal deze cijfers goed kunnen gebruiken. Deze cijfers worden naar jaarlijkse gewoonte bekendgemaakt door De Federale Overheidsdienst Economie en mogen gebruikt worden voor de berekening van het woon-werkverkeer (opgelet: de wettelijk tarief van 0.15€ / km is hier reeds in vervat – ze mogen dus […]