Delen en opslaan:

Bestuurders of zaakvoerders die huurgelden ontvangen vanuit de vennootschap waarin zij een mandaat hebben moeten er rekening mee houden dat hierop een beperking moet toegepast worden. Dit noemt men de huurherkwalificatie.

Als bedrijfsleider onroerend goed verhuren

Wanneer een bestuurder of zaakvoerder privé een onroerend goed bezit en deze (deels) verhuurd aan de vennootschap, dan kan een deel van de huur geherkwalificeerd worden als een bezoldiging.

Tip 1: Dit is ook het geval als je benoemd bent als vaste vertegenwoordiger, door een vennootschap die bestuurder is van een andere vennootschap. De functie die wordt uitgevoerd is immers gelijkaardig.
Tip 2: herkwalificatie van huur als bezoldiging is niet van toepassing op verhuur aan vennootschappen waar je geen mandaat in hebt.

Overdreven huur

Van zodra de huur meer bedraagt dan: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficient dan zal dat “overdreven gedeelte” worden beschouwd als een bezoldiging en moeten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting onder code 1401 / 2401. Dit noemt men ook vaak huurherkwalificatie.

Tip: Vergeet niet dat dit ook op een fiche 281.20 moet komen te staan!

De geherkwalificeerde huur zal ook meetellen voor de berekening van de sociale bijdragen die je als bedrijfsleider moet betalen.
Voor de vennootschap zal de huur die ze betaald aftrekbaar blijven, ook al is er huurherkwalificatie van toepassing.

Huurherkwalificatie vermijden

Wil je absoluut de huurherkwalificatie vermijden? Dan zit er niets anders op dat de huur die je ontvangt uit de vennootschap te beperken met de formule:
(niet geïndexeerde) KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt

Een tweede mogelijkheid kan zijn om het onroerend goed te verhuren aan een vennootschap waar je geen bestuursmandaat in hebt. Deze vennootschap kan dan onderverhuren aan uw vennootschap. Op die manier verhuur je niet rechtstreeks aan een vennootschap waarin je een mandaat hebt.
Hou er dan wel rekening mee dat je niet-fiscale motieven zult moeten aantonen om te verklaren waarom je voor deze werkwijze hebt gekozen. De kans is immers groot dat de fiscus de antimisbruikbepaling zal gebruiken om de huur toch te herkwalificeren.

Een derde mogelijkheid is tenslotte om ontslag te nemen als bedrijfsleider en alleen aandeelhouder te blijven. Dit zal er ook voor zorgen dat er geen huurherkwalificatie dient toegepast te worden.

Overzicht revalorisatiecoëfficiënt:

InkomstenjaarRevalorisatiecoëfficiëntFormule huurherkwalificatie
20224,86huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,86
20214,63huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,63
20204,60huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,60
20194,57huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,57
20184,47huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,47
20174,39huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,39
20164,31huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,31
20154,23huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,23
20144,23huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 4,23

Optimalisatie: Partner is ook eigenaar

Hier is mogelijks wel optimalisatie mogelijk: als uw partner ook eigenaar is en geen mandaat heeft in de vennootschap dan valt uw partner buiten de toepassing van huurherkwalificatie.
Is uw partner met andere woorden eigenaar voor 50%, dan:

  • Zal 50% van de huur als onroerend inkomen beschouwd worden (gedeelte partner)
  • Zal de huurherkwalificatie alleen op de resterende 50% aan huur moeten toegepast worden.
bureau in bureelruimte in blauwe kleuren
© Pixabay