BTW tegoed terugvragen
Delen en opslaan:

Elke maand of elk kwartaal zal de btw berekend worden op basis van uw inkomende en uitgaande facturen. Wie veel investeringen doet zal mogelijks de maand of het kwartaal eindigen met een btw-tegoed. Maar wat moet je daar mee aanvangen? Stort de belastingadministratie dit btw tegoed automatisch terug?

BTW tegoed terugvragen

Wie een BTW tegoed heeft zal dit expliciet moeten terugvragen in de aangifte. Doe je dit niet dan zal de overheid dit tegoed niet terugbetalen. Het wordt dan overgedragen naar de volgende periode en dan samengeteld met het saldo uit de eerstvolgende btw-aangifte.

Je kan er dus perfect voor kiezen om een btw tegoed over te dragen. Heeft je onderneming het kwartaal daarna een te betalen btw saldo, dan zal dit tegoed hier afgetrokken worden. Deze optie is het meest eenvoudig: je moet hier niets voor doen!

Een andere mogelijkheid is de btw teruggave te vragen. Dit moet expliciet in de btw-aangifte gebeuren door een vak aan te vinken. Verder is het ook noodzakelijk dat:

  • De aangifte tijdig wordt ingediend,
  • Het tegoed groter is dan het minimumbedrag,
  • Het rekeningnummer van je onderneming gekend is bij de administratie.

Vanaf welk bedrag BTW terugvragen?

Je kan een btw tegoed terugvorderen vanaf 400,00 euro als je kwartaalaangiftes indient of wanneer je als maandaangever zonder vergunning dit bedrag bereikt.
Hierop is een uitzondering: In de laatste maand of het laatste kwartaal van het kalenderjaar verlaagt het minimumtegoed naar 50,00 euro.

Wanneer kan je btw terugvorderen?

De algemene regel is dat btw terugvragen slechts één keer per kwartaal kan gebeuren. Dit is voor kwartaalindieners, maar ook voor ondernemingen die maandelijks een aangifte indienen.
Hierop zijn gelukkig wel een aantal uitzonderingen.

Startende ondernemingen

Startende ondernemingen die kiezen om maandaangiftes in te dienen kunnen tijdens de eerste 24 maanden versneld hun BTW tegoed terugkrijgen. Er hoeft niets voor gedaan te worden: de onderneming zal automatisch als starter worden beschouwd bij het activeren van het btw-nummer.

Het minimumbedrag om btw tegoeden terug te vorderen bedraagt 50,00 euro. De terugbetaling van het tegoed zal uiterlijk gebeuren op het einde van de tweede maand na het verlopen van de belastbare periode. Slaat het tegoed met andere woorden op een aangifte van januari, dan mag je uiterlijk op 31 maart de terugbetaling verwachten.

Maandaangevers met vergunning

In sommige gevallen kunnen ondernemingen die maandelijks een aangifte indienen een vergunning aanvragen. Met deze vergunning kan dan maandelijks het btw tegoed teruggevraagd worden. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • De onderneming oefent activiteiten uit die grotendeels zijn vrijgesteld, OF
  • De onderneming is actief in de vastgoedsector en past het verlaagd tarief toe, OF
  • De onderneming moet zijn openbare dienstverplichtingen nakomen, OF
  • De onderneming is een leverancier van elektriciteit, gas of warmte via warmtenetten die het verlaagde tarief toepast.

Deze vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij Team Beheer van de regio waartoe de onderneming hoort.

Het minimumbedrag om btw tegoeden terug te vorderen bedraagt 50,00 euro. De terugbetaling van het tegoed zal uiterlijk gebeuren op het einde van de tweede maand na het verlopen van de belastbare periode. Slaat het tegoed met andere woorden op een aangifte van januari, dan mag je uiterlijk op 31 maart de terugbetaling verwachten.

Overzicht drempelbedragen btw teruggave

Indieners van kwartaalaangiften:
Tabel btw tegoed drempelbedragen voor teruggave

Indieners van maandaangiftes – normale regeling:
Tabel btw tegoeden terugvragen bij maandaangevers

Indieners van maandaangiftes – afwijkende regeling:
(starters met versnelde teruggave en ondernemingen met vergunning)
BTW tegoed terugvragen bij afwijkende regeling

Hoe moet je een btw tegoed terugvragen?

De terugbetaling van een btw tegoed moet expliciet in de btw-aangifte worden aangevraagd. Dit wordt gedaan door een vakje aan te kruisen.
aanvinken in btw aangifte om btw terug te vragen

Controle bij terugvragen BTW?

Er bestaat een klein risico dat er een teruggaafcontrole volgt naar aanleiding van het terugvragen van een btw-tegoed. Ziet de administratie dat er veel investeringen zijn geboekt (op basis van rooster 83 in de aangifte) dan zou een controleur bijvoorbeeld alle investeringsfacturen kunnen opvragen. Dit is doorgaans een kleine controle die snel achter de rug is.

Wat als de fiscus het tegoed te laat betaald?

Dient je onderneming elk kwartaal of elke maand een btw-aangifte in? Valt je onderneming onder de normale regeling? Dan moet de fiscus het tegoed uiterlijk terugbetalen in de derde maand na het verstrijken van de periode waarop de aangifte slaat.

Dient je onderneming maandelijks een aangifte in, en valt je onderneming onder de speciale regelingen? Dan moet de fiscus het tegoed uiterlijk terugbetalen in de tweede maand na de periode waarop de aangifte slaat.

Als de terugbetaling van je btw-tegoed niet op tijd gebeurd, dan is de fiscus in principe moratoriuminteresten verschuldigd. De rentevoet wordt jaarlijks aangepast. Een begonnen maand telt wel als een volledige maand.