Delen en opslaan:

Zoals je wellicht al hebt opgemerkt is ook de overheid meer en meer aan het digitaliseren. Zo ontvang je bijvoorbeeld als ondernemer geen uittreksels meer van de Btw-administratie maar kan je ze online raadplegen.

eBox: Elektronische brievenbus

De eBox is dus een elektronische brievenbus waar je alle communicatie kan terugvinden die door overheidsdiensten worden verzonden. Zowel burgers als ondernemingen kunnen op het portaal inloggen om toegang te krijgen tot hun persoonlijke eBox.

Het doel van de eBox is dan ook om sneller en vlotter gegevens uit te wisselen.

Voor burgers

Burgers kunnen hun eBox raadplegen via volgende link: myebox.be

Van zodra eBox geactiveerd is, kies je er automatisch voor om alle briefwisseling digitaal te ontvangen. Wanneer een nieuw document beschikbaar is zal je hiervan per mail op de hoogte worden gebracht.

Je bent echter niet verplicht om een mailadres op te geven, maar dan zal je ook niet automatisch op de hoogte worden gebracht en moet je zelf periodiek je ebox bekijken.

Vergeet zeker niet om af en toe te eBox te bekijken, want je zal er onder meer het aanslagbiljet personenbelasting of onroerende voorheffing in terugvinden!

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen hun eBox raadplegen via volgende link: eboxenterprise.be

De wettelijke vertegenwoordigers van een bedrijf kunnen de e-Box activeren, maar ze kunnen wel iedereen die aan de onderneming verbonden is toegang verlenen. Denk maar aan werknemers, de raad van bestuur, …
Uw onderneming ontvangt verschillende soorten documenten: notificaties van aangiften, aangetekende brieven, attesten, rappels, rapporten… De meeste van die documenten zijn pdf’s.
Het e-mailadres van uw onderneming is zichtbaar in uw e-Box. Toegangsbeheerders en gebruikers kunnen het zo nodig aanpassen.

Let op: Het gebruik van e-Box enterprise zal vanaf 01/01/2025 wel verplicht worden voor ondernemingen! De toegang kan wel verleend worden via dienstverleners die samenwerken met de overheid. Denk hierbij maar aan Doccle.

Opgelet voor spam of phishing!

Jammer genoeg wordt de overheid vaak gebruikt als naam voor spam of phishing mails. Dat is bij eBox helaas ook het geval. Wees dus steeds oplettend als je een mail ontvangt.
Sommige e-mails verwijzen door naar een vervalste kopie van de site myebox.be (of myminfin.be), waarop gevraagd wordt om in te loggen en uw bankgegevens in te vullen. Doe dit in geen enkel geval!

Hou steeds rekening met volgende zaken:

 • eBox zal nooit vragen om bankgegevens in te vullen of gebruikersgegevens behalve die van uw CSAM digitale sleutels
 • Berichten vanuit My eBox zullen u persoonlijk aanspreken met uw naam “Beste vervolgd met uw voornaam en familienaam”, in sommige gevallen met uw gekozen aansprekingnaam van uw profiel
 • Controleer steeds het e-mailadres van de afzender. My eBox stuurt enkel berichten vanuit het e-mailadres myebox.noreply@bosa.fgov.be

Het is ook mogelijk om in uw My eBox-profiel een persoonlijke afbeelding in te stellen die in alle My eBox e-mails zullen verschijnen.

Welke overheidsdiensten?

Een groot aantal overheidsdiensten gebruiken reeds eBox voor het versturen van hun digitale communicatie:

 • Federale overheidsdiensten
  • Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
  • Federale Overheidsdienst Financiën
  • Federale Overheidsdienst Justitie
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Ministerie van Landsverdediging
  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Nationale Arbeidsraad
  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  • Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • De openbare instellingen van sociale zekerheid of de meewerkende instellingen van sociale zekerheid
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Federale Pensioendienst
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – Pensioenen
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens)
  • e-Gezondheid
  • eHealth-platform
  • Kidslife
  • OCMW diensten
 • Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • SPORT VLAANDEREN
  • TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING
  • Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Vlaamse Zorgkas
  • De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
  • DE VLAAMSE WATERWEG
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
 • Waalse Overheidsdienst
 • Provincies, steden, gemeenten en intercommunales
 • Organisaties met een opdracht binnen de gerechtelijke werking
 • Instellingen uit de gezondheidssector (bv: Wit-Gele Kruis)
 • Hulpverleningsorganisaties
  • Brandweerzone Oost – Oost-Vlaanderen
  • Hulpverleningszone Centrum
  • ZONE MIDWEST
 • Andere instanties van openbaar nut
  • Nationale Maatschappij Der Belgische Spoorwegen

Sommige instellingen zijn nog steeds bezig met het implementeren van de eBox dienstverlening. Een actuele lijst van overheidsdiensten die eBox gebruiken kan je steeds terugvinden op deze pagina.