Inventarisboek bijhouden in magazijn

Inventarisboek: Heb ik dat nodig?

Published on :

Een inventarisboek is een document of register waarin alle bezittingen van een onderneming worden bijgehouden. Ondernemingen maken dus een gedetailleerde lijst van activa, eigendommen, voorraden, schulden of andere waardevolle items, samen met relevante informatie zoals serienummers, aanschafdatum en locatie. Het gaat meer concreet om activa die in de organisatie aanwezig […]