Gemiddelde brandstofprijzen

Published on :

Wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst zal deze cijfers goed kunnen gebruiken. Deze cijfers worden naar jaarlijkse gewoonte bekendgemaakt door De Federale Overheidsdienst Economie en mogen gebruikt worden voor de berekening van het woon-werkverkeer (opgelet: de wettelijk tarief van 0.15€ / km is hier reeds in vervat – ze mogen dus […]

Voordelen alle aard bedrijfsleider: Overzicht inclusief 2012

Published on :

Als een bedrijfsleider bepaalde gratis voordelen geniet, dan moet hierop een voordeel alle aard berekend worden. Dit voordeel wordt dan belast in de personenbelasting. Zie verder voor de cijfers en meer info.

De revalorisatiecoëfficiënt Aj2013

Published on :

Waarop is deze coëfficiënt van toepassing?

Deze wordt gebruikt indien een bedrijfsleider een pand verhuurd aan zijn vennootschap. Het verhuren aan een rechtspersoon in België moet worden aangegeven in de aangifte personenbelasting: Enerzijds dient hij het niet geïndexeerd KI op te geven in code 1109. De ontvangen huur wordt ingevuld in

Fiscale cijfers en tabellen: Afschrijvingspercentages

Published on :

Afschrijvingspercentages: Goodwill: 20% Kantoor en gebouwen: 3% Nijverheidsgebouwen: 5% Rollend materieel: 20 a 25% Meubilair, machines & materieel: 10% Klein materieel en computermateriaal: 33% Oprichtingskosten: 100% of 20% Afschrijvingen van zonnepanelen. Alhoewel zonnepanelen eigen deel uitmaken van het gebouw waarop ze bevestigd worden, is een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor […]