pensioensparen

2. Geld uit vennootschap halen: Pensioenkapitaal opbouwen.

Published on :

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon een andere naam om al deze types te onderscheiden. Sommige bronnen spreken van 4 pensioenspijlers, […]

anders denken

5. Geld uit vennootschap halen: Tantièmes.

Published on :

Een tantième kan omschreven worden als een deel van de winst dat gegeven wordt aan diegene die in het bedrijf belast worden met het dagelijks beheer of toezicht. Dit zijn de zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap. Deze hoeven hiervoor niet het hele jaar zaakvoerder of bestuurder geweest te zijn.

een woning verhuren

3. Geld uit vennootschap halen: Verhuur een pand aan de vennootschap.

Published on :

Wie zelfstandig is en werkt met een vennootschap heeft er baat bij om een stuk van zijn woning te verhuren aan de vennootschap. Het is natuurlijk logisch dat bepaalde gebieden van de woning zoals bijvoorbeeld de bureelruimte wordt gebruikt in het kader van de beroepswerkzaamheid.

checklist

Een forfaitaire dagvergoeding uitkeren: Nieuwe cijfers vanaf 01/01/2013 voor binnenlandse dagvergoedingen.

Published on :

Kent u de forfaitaire dagvergoeding voor binnen- en buitenland al? U kan zichzelf een forfaitair bedrag uitkeren per dag dat U niet op kantoor werkte. Dit is ter compensatie van de kleine kosten die u maakt voor maaltijden en andere kleine kosten (drank en versnaperingen, metro, tram, bus, …).

vinger die naar factuur wijst

Hoe ziet een correcte factuur er uit?

Published on :

Een factuur opmaken is een hele klus. Er zijn een aantal vermeldingen die verplicht op de factuur moeten staan. Staan deze niet op de factuur, dan vervalt in principe het recht op aftrek van de BTW en inkomstenbelasting. Het wordt dan nog eens dubbel zo ingewikkeld als er intracommunautaire leveringen zijn waar de BTW verschuldigd is in de andere EU-lidstaat (verlegging van heffing).