bureau in bureelruimte in blauwe kleuren

Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen: Tips voor bedrijfsleiders

Published on :

Bestuurders of zaakvoerders die huurgelden ontvangen vanuit de vennootschap waarin zij een mandaat hebben moeten er rekening mee houden dat hierop een beperking moet toegepast worden. Dit noemt men de huurherkwalificatie. Als bedrijfsleider onroerend goed verhuren Wanneer een bestuurder of zaakvoerder privé een onroerend goed bezit en deze (deels) verhuurd […]

benzinestation pomp

Gemiddelde brandstofprijzen

Published on :

Wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst zal deze cijfers goed kunnen gebruiken. Deze cijfers worden naar jaarlijkse gewoonte bekendgemaakt door De Federale Overheidsdienst Economie en mogen gebruikt worden voor de berekening van het woon-werkverkeer (opgelet: de wettelijk tarief van 0.15€ / km is hier reeds in vervat – ze mogen dus […]