dividenden

1. Geld uit vennootschap halen: Dividend.

Published on :

Aandeelhouders kunnen een vergoeding ontvangen uit de vennootschap: het zogenaamde dividend. Dit kan aanzien worden als bedankje voor het investeren in de vennootschap. Bij vele kmo’s zijn de bedrijfsleiders ook de aandeelhouders. Op die manier is dividend uitkeren een van de mogelijkheden om geld uit je vennootschap te halen. Maar […]

Geheime commissielonen: Fiscus treedt strenger op.

Published on :

Uitleg: geheime commissielonen. De aanslag op geheime commissielonen is niet nieuw, maar onlangs kreeg ‘deze aanslag op verdoken meerwinst’ veel aandacht van de fiscus door de publicatie van een nieuwe circulaire. Nieuw in deze circulaire is dat niet-aangegeven voordelen van alle aard ook onder deze maatregel kan vallen. Er was […]

KMO-portfeuille: Mooi voordeel, maar wel belastbaar.

Published on :

Wat is de KMO-portefeuille? De KMO-portefeuille biedt steun aan bepaalde ondernemingen voor de ondersteuning van volgende processen: ondernemen, innoveren en internationaliseren. Concreet moeten wel enkele voorwaarden voldaan worden opdat een onderneming in aanmerking komt. Deze kan je terugvinden op de site kmo-portefeuille.be maar we komen er later zelf ook nog […]

De investeringsreserve: een belastingvrije reserve.

Published on :

Wat is de investeringsreserve? In het kort: De investeringsreserve die je aanlegt is een investeringsbelofte die je aangaat waarin je belooft om binnen de 3 jaar (inclusief het jaar waarin de investeringsreserve wordt aangelegd) een investering uit te voeren van minimaal dat aangelegde bedrag. De investering moet gebeuren in nieuwe […]

Notionele intrestaftrek (aftrek risicokapitaal)

Published on :

Aftrek voor risicokapitaal De notionele interestaftrek, een fictieve intrest die berekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap, werd in het leven geroepen vanaf aanslagjaar 2007 om het eigen vermogen van de Belgische ondernemingen te stimuleren. Door een intrest toe te kennen dat kan worden afgetrokken van de belastbare […]

Afschrijvingsexcedenten vennootschapsbelasting

Published on :

Afschrijvingsexcedenten komen vaker voor als je denkt. Vandaar dat het nuttig is om goed te weten wat dit precies is en hoe deze moet verwerkt worden.
Wat zijn afschrijvingsexcedenten nu? Als er in de boekhouding sneller wordt afgeschreven dan dat fiscaal aanvaard wordt, dan komen we met een verschil. Dit verschil noemen we een afschrijvingsexcedent (in de aangifte vennootschapsbelasting terug te vinden onder ‘overdreven afschrijvingen‘). Aan de hand van een voorbeeld zal dit veel duidelijker worden:

Wat is tax shelter en wanneer haal je er voordeel uit?

Published on :

De tax shelter wordt stilaan bekender en bekender. Misschien heeft Uw boekhouder hier al over gesproken? Belangrijk om weten is dat het aangaan van tax shelter je een fikse belastingbesparing moet opleveren. Maar is dit altijd zo? In dit artikel wordt uitgelegd wat tax shelter is, waarvoor het dient en […]