bord met purchase order

Voorbeeld van een aankoopborderel

Published on :

Het bewijzen van de herkomst van een goed dat in de margeregeling terechtkomt is heel belangrijk. Een onderdeel daarvan is het aankoopborderel. Naast een aankoopborderel dienen er nog andere formaliteiten worden vervuld. Zo moet u ook een aankoopregister bijhouden. Een geldig aankoopborderel moet wel enkele bepaalde vermeldingen bevatten, onderstaand kan […]

Download het berekeningsblad Margeregeling

Published on :

De margeregeling voor tweedehandsgoederen (bv.: autoverkopers, antiquairs, …) lijkt in eerste instantie gemakkelijk te zijn: de meeste goederen zijn aan 21% (op kunstvoorwerpen na), je moet enkel BTW betalen op het bedrag dat de aankopen overschrijdt in een kwartaal en verder is er niets aan … of toch?