Delen en opslaan:

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen (fiscale) verliezen onbeperkt overdragen naar de toekomst.  Maar hoe werkt dat nu concreet?  We maken in eerste instantie een onderscheid tussen fiscale verliezen van een eenmanszaak en verliezen van een vennootschap.

Fiscale verliezen bij eenmanszaken

Verliezen van je eenmanszaak kan je verrekenen met toekomstige winsten. Je moet er echter wel rekening mee houden dat verliezen niet automatisch worden overgedragen in de belastingaangifte!

Hoeveel fiscale verliezen overdraagbaar?

Algemeen principe: fiscale verliezen zijn onbeperkt in tijd overdraagbaar. Zo kunnen ze in de toekomst worden gecompenseerd als er dan winst wordt gemaakt.

In de belastingaangifte wordt eerst bekeken of er nog andere inkomsten zijn. Een zelfstandige in bijberoep zal ook beroepsinkomsten hebben, namelijk het loon dat ontvangen wordt. De verliezen van een eenmanszaak zullen eerst van dit inkomen worden afgetrokken.

Opgelet: Het verlies van een eenmanszaak kan alleen worden verrekend met andere beroepsinkomsten. Onroerende of roerende inkomsten zullen hiermee dus niet verrekend worden.

Nuttig om weten: Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend met een partner die ook beroepsinkomsten heeft? Dan zal het fiscaal verlies van de eenmanszaak daar ook mee verrekend worden.

Praktisch: In de belastingaangifte.

Je zal goed moeten kijken hoeveel fiscale verliezen er overblijven na het verrekenen met de andere beroepsinkomsten van jou en/of je partner. Het uiteindelijke verlies wordt automatisch berekend in je aangifte op basis van de inkomsten en beroepskosten die je invult.

Wil je de resterende verliezen in de aangifte van het volgende jaar gebruiken? Dan moet je zeker in de aangifte (van volgend jaar) de code 1349/2349 invullen. Doe je dit niet, dan gaan deze volledig verloren en kan je ze niet meer gebruiken. Je moet de code dus ook invullen als je in een daaropvolgend jaar ook verlies zou hebben.

Ondernemer met armen gekruist in zijn onderneming met fiscale verliezen

Fiscale verliezen bij vennootschappen

België is vrij eenvoudig in vergelijking met andere landen wat de overdracht van verliezen betreft. Heeft je onderneming meerdere activiteiten en is er één specifieke activiteit dat verlies heeft? Dan profiteren de andere activiteiten (en dus de gehele vennootschap) hiervan mee.

Fiscale verliezen in de aangifte

Algemeen principe: fiscale verliezen zijn onbeperkt in tijd overdraagbaar. Zo kunnen ze in de toekomst worden gecompenseerd als er dan winst wordt gemaakt.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat de fiscale verliezen verloren gaan als je deze vergeet over te dragen. Gelukkig is hieromtrent wel positieve rechtspraak en zou het mogelijk moeten zijn om deze alsnog te recupereren via een bezwaarschrift. Het vergeten overdragen van fiscale verlies wordt beschouwd als een materiële vergissing.

Fiscale verliezen bij controle

Het is belangrijk om bij te houden wat de oorsprong precies is van de overgedragen verliezen. Zolang de fiscale verliezen niet volledig gecompenseerd zijn, kan de fiscus de oorsprong van deze verliezen in vraag stellen.

Verlies en toch belastingen moeten betalen?

Het klinkt wellicht een beetje vreemd: een vennootschap maakt verlies, maar moet toch belastingen betalen. Hoe kan dat?

Fiscale verliezen kunnen in bepaalde gevallen niet gecompenseerd worden in de aangifte waardoor u in sommige gevallen toch fiscaal zal eindigen op een winst waarop belasting moet betaald worden; Dat is het geval bij:

 • Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen,
 • Niet-verantwoorde kosten (= de geheime commissielonen),
 • Een deel (17% of 40%) van het voordeel alle aard van de personenwagens.

Een concreet voorbeeld zal dit verduidelijken.  Stel dat de situatie van een vennootschap in een bepaald boekjaar als volgt is:

 • Een winst van 100.000 euro van het boekjaar,
 • 150.000 euro aan overgedragen verliezen uit vorige jaren.
 • De vennootschap heeft een personenwagen waar de bestuurder gebruik van maakt. Hiervoor werd een voordeel alle aard aangerekend van 2.000 euro

Fiscaal rekent men dan als volgt:

 • 2.000 euro x 40% = 800,00 euro is de minimum belastbare grondslag waarop belasting moet betaald worden
 • 100.000 euro – 150.000 euro = 50.000 euro aan verliezen die kunnen overgedragen worden;
  • MAAR: bij die overdraagbare verliezen komt nog eens 800,00 euro bij omdat dit bedrag nu reeds belast werd.
  • Daardoor zal er 50.800 euro aan fiscale verliezen zijn dat kan worden overgedragen naar een volgend boekjaar.