Fototoestel en notitieboekje
Delen en opslaan:

Als fotograaf moet je een standaard BTW tarief van 21% hanteren. Het is immers een dienst die je levert en het maakt geen verschil uit of je de foto’s digitaal ontwikkeld of afdrukt. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of je diensten levert als fotograaf of als handelaar (Parlementaire vraag nr. 919 van de heer Detienne d.d. 28 mei 1997, Vr. en Antw., Kamer, nr. 89, 1996-1997, blz. 12252).

Maar wist je dat je in sommige gevallen gebruik kan maken van het verlaagd BTW tarief van 6%? Laat ons dit even nader bekijken.

Fotoalbums

Bepaalde albums kunnen gefactureerd worden aan het tarief van 6%. Het moet dan wel degelijk “een boek” zijn. Een fotoboek dat bestaat uit geprinte pagina’s (zowel normaal papier als fotopapier) en samengebonden zijn met een kartonnen omslag of ringmap zijn onderworpen aan het BTW tarief van 6%. We spreken hier dan niet meer van een dienst, maar van een levering.

Uitzonderingen hierop zijn wel drukwerken die voor reclamedoeleinden worden gebruikt.
Ook lege albums (zonder de foto’s) wordt beschouwd als een normale verkoop waarop het BTW tarief van 21% moet toegepast worden.

Fotoreportages

Fotoreportages die door een fotograaf worden gemaakt, waarvan het de bedoeling is om deze te overhandigen als een fotoboek vallen in principe voor het geheel van de diensten ook aan het tarief van 6%.

Alle diensten vallen hier onder, dus zowel het maken van de foto’s, als het bewerken ervan, als het maken van het fotoboek vallen onder hetzelfde tarief van 6%.

En een huwelijksalbum?

Ook een trouwalbum kan je als fotograaf factureren aan het BTW tarief van 6%.

Ook als het digitaal is?

In principe niet: als je de foto’s digitaal aanlevert op cd-rom of usb-stick dan zal het normale BTW tarief van 21% van toepassing zijn.

Er bestaat hierop echter wel een uitzondering sedert 1 april 2019: het verlaagde BTW tarief van 6% kan toegepast worden op e-books. Dat slaat dus ook op fotoalbums in digitale vorm. De voorwaarde is dan wel dat deze functioneel en inhoudelijk kan vergeleken worden met een versie op papier.

Als je als fotograaf de foto’s zodanig bewerkt, ze voorziet van effecten, of er zelfs een fotoshow van maakt dan kan het verlaagde BTW tarief van 6% niet toegepast worden.
Bij zulke creaties ontstaat er echter wel auteursrecht. Als de auteursrechten op de volledige originele creatie wordt overgedragen, dan zou het tarief van 6% wel weer mogelijk moeten zijn op de overdracht van deze rechten. Dit wil dan wel zeggen dat je toestemming geeft aan de koper om jouw creatie te kopiëren en te publiceren.