Delen en opslaan:

Kan ik mijn ouders fiscaal ten laste nemen? Het is een simpele vraag, maar het antwoord kan voor velen complex zijn. Onze kleine Excel-tool biedt het antwoord. Het enige dat je hoeft te doen zijn de drie gele velden in te vullen.

Uitleg ouders ten laste nemen in de aangifte

Als je je ouders fiscaal ten laste neemt, dan verkrijg je een verhoging van de belastingvrije som. Deze bedraagt 2.730 euro (aj 2011).

Als je je ouders of grootouders fiscaal ten laste wilt nemen, dan moeten een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • 1. Ze moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.
  • 2. Beperkt inkomen: de nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  • 3. De bedoelde personen moeten ouder zijn dan 65 jaar op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarde 2: het beperkt nettobestaansmiddel

Dit is het hekelpunt voor velen, en hier komt onze berekeningstool een handje bij helpen.
Concreet moet je per (groot)ouder kijken of ze het bedrag van 2.890 euro (aj 2011) aan nettobestaansmiddelen niet hebben overschreden.
In eerste instantie mag daar eerst nog eens 22.770 euro per persoon worden van afgetrokken. Dit bedrag (pensioen) wordt niet aanzien als bestaansmiddel. Vervolgens mag je nog eens een kostenforfait toepassen van 20%.

Het resterend bedrag moet worden getoetst aan de voorwaarde en mag dus het bedrag van 2.890 euro per (groot)ouder niet overschrijden.

Download de tool

(rechtermuisklik op de afbeelding en dan ‘opslaan als…’)

Nota:

Er zijn verschillende gevallen mogelijk. De tool houdt dus enkel rekening met ouders die aan de overige voorwaarden voldoen, m.a.w.: ouder dan 65 jaar zijn. Indien één van de ouders nog geen 65 jaar zou zijn, dan moet de berekening anders gebeuren.