Delen en opslaan:

Wie wist dat je 3/5en van de betaalde registratierechten op de aanschaf van een woning, kan terugvorderen indien je de woning binnen de 2 jaar terug verkoopt? Dit is dus inderdaad mogelijk.
Het kan altijd zijn dat je om een of andere reden de woning doorverkoopt (bijvoorbeeld verkoop aan je vennootschap), waarom dan niet het uiterste uit de kan te halen?

Drie vijfden van de registratierechten terugvorderbaar

U kunt drie vijfde van de registratierechten terugvorderen als:

  • u uw huis binnen twee jaar na de aankoop opnieuw verkoopt.
  • u bij de aankoop 10% registratierechten op de woning hebt betaald.

Hoe wordt de terugvordering aangevraagd?

Normaal dient de notaris het verzoek tot teruggave in bij het bevoegde registratiekantoor. Hij kan u dan ondersteunen bij de verschillende stappen in uw concrete dossier.
Voor meer informatie over de termijn van teruggave kunt u zich het best wenden tot de notaris die de verkoopakte heeft verleden en die dus ook het verzoek tot teruggave heeft ingediend.
Een notaris werkt altijd met hetzelfde registratiekantoor samen, waaraan hij onder meer de verschuldigde registratierechten bij een verkoop doorstort. De notaris kan u meedelen welke termijnen gangbaar zijn.
Hij kan u ook de contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor geven. U kunt dan meer informatie vragen bij het registratiekantoor.