benzinestation pomp
Delen en opslaan:

Wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst zal deze cijfers goed kunnen gebruiken. Deze cijfers worden naar jaarlijkse gewoonte bekendgemaakt door De Federale Overheidsdienst Economie en mogen gebruikt worden voor de berekening van het woon-werkverkeer (opgelet: de wettelijk tarief van 0.15€ / km is hier reeds in vervat – ze mogen dus niet samen gebruikt worden) en andere verplaatsingen voor het beroep. Wat je wel moet kunnen bewijzen is het aantal afgelegde kilometers.

Voor het jaar 2022:

Euro 98 RON E5 2,0287 euro
Super 95 RON R5 1,9182 euro
Diesel 1,9895 euro
LPG 0,8165 euro

Voor het jaar 2021:

Euro 98 RON E5 1,6360 euro
Super 95 RON R5 1,6060 euro
Diesel 1,5727 euro
LPG 0,6466 euro

Voor het jaar 2020:

Euro 98 RON E5 1,4172 euro
Super 95 RON R5 1,3890 euro
Diesel 1,3679 euro
LPG 0,4684 euro

TIP: Hou zelf uw gemiddeld verbruik voor een tijdje bij en baseer u niet op de cijfers die door de constructeur worden meegegeven.

Vergeet niet: BTW inclusief!

Bovenstaande bedragen zijn de bedragen inclusief BTW. Bewijs je met andere woorden je kosten en heb je recht op aftrek van BTW, dan moet je de BTW nog uit deze bedragen filteren.

Welke beroepsmatige autokosten (andere dan het woon-werkverkeer) zijn fiscaal aftrekbaar wanneer ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?

De andere autokosten, inclusief brandstofkosten, die u maakt voor beroepsverplaatsingen zijn aftrekbaar als beroepskosten maar slechts ten belope van 75 % van het beroepsgedeelte (als de aankoop van uw wagen dateert voor 2018). Heeft u uw wagen gekocht na 2018 dan is de aftrek beperkt volgens een formule op basis van de CO2-uitstoot.

De beperking geldt echter niet voor de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon.

Op welke kosten is de aftrekbeperking van toepassing?

De aftrekbeperking is van toepassing op de volgende autokosten:

 • de afschrijving van het voertuig en van alle toebehoren
 • de brandstofkosten (vanaf 01/01/2010)
 • de verzekeringspremie
 • de belastingen
 • de huur of afschrijving van een garage
 • de onderhoudskosten
 • de kosten voor het wassen van het voertuig
 • de kosten voor technische controle
 • de parkeerkosten
 • de bijdragen aan organisaties voor pechverhelping
 • de sleepkosten