Delen en opslaan:

Wie wil er nu niet fiscaal zo goed mogelijk optimaliseren? Sommige fiscale stimuli zijn je misschien niet bekend, daarom geven we in dit artikel enkele tips mee.

1. Pensioensparen

Spaar voor uw pensioen. Het maximale bedrag dat u kan inbrengen wijzigt jaarlijks en bedraagt voor het jaar 2010 net zoals het vorige jaar 870 euro.
Extra tip: een betaling verrichten van 870 euro op 5 januari 2010 brengt in de toekomst meer op dan een betaling te verrichten op 20 december 2010. Behalve de rentes die je erop krijgt is ook aangewezen dat deze rentes in het begin van een jaar hoger liggen dan op het einde van het jaar.
Nog een extra tip: doe ook aan pensioensparen na je 60 jaar: je geniet van een belastingvermindering op de gestorte premies en je wordt er niet op belast als je het geld laat uitkeren. Dit kan nog tot je 65e verjaardag.
Pensioensparen kan gecombineerd worden met andere spaarsystemen: VAPZ, langetermijnsparen, interne pensioenbelofte (vennootschap), groepsverzekering (vennootschap), …

1.1. Het belastingvoordeel

Deze bedraagt tussen de 30% en 40% en wordt berekend op de totale premie dat je hebt gestort in een inkomstenjaar.

1.2. De belasting bij uitkering

Als je voor je 55e verjaardag bent begonnen bent met pensioensparen, dan betaal je daar een tax op van 10%. Deze taks wordt automatisch ingehouden op je 60e verjaardag, ongeacht of je het geld laat uitkeren of niet.
Je kan daarna nog tot je 65e jaar genieten van het belastingvoordeel van pensioensparen, maar je wordt er bij de uitkering NIET meer op belast!

2. Sluit een levensverzekering af

2.1. Inhoud

Langetermijnsparen: spaar voor je pensioen: Het bedrag wordt bijgehouden tot je pensioen en dan uitbetaald. De fiscale belastingvermindering beperkt zich echter: dit wordt berekend op je loon en er bestaat ook een absoluut maximum: dit bedrag wijzigt jaarlijks (+/- 1.800 euro per jaar). Informeer hiervoor dus bij uw verzekeringsinstelling.
Net zoals bij pensioensparen kan je verder sparen na je 60e jaar (dan wordt een taks van 10% ingehouden). Dit is echter niet beperkt tot je 65e jaar maar wordt via een contract geregeld. Interessant is wel dat eens je de 60 jaar voorbij bent, en de taks van 10% werd ingehouden, je nog steeds een belastingvermindering kan genieten en nadien bij de uitkering niet extra belast wordt!
Dat maakt deze regeling net iets interessanter dan het pensioensparen.
Langetermijnsparen kan gecombineerd worden met andere spaarsystemen: VAPZ, pensioensparen, interne pensioenbelofte (vennootschap), groepsverzekering (vennootschap), … Het aangaan van een levensverzekering is vaak een verplichting om een hypothecaire lening te bekomen.

2.2. Het belastingvoordeel

Deze bedraagt tussen de 30% en 40% en wordt berekend op de totale premie dat je hebt gestort in een inkomstenjaar.

2.3. Nadelen

Vervroegd opnemen is duur: Er is een belasting van 33% verschuldigd als je het bedrag voor je pensioen opneemt.

3. De spaarrekening

Een simpele oplossing waar in België veel gebruik wordt van gemaakt. De interesten op een spaarrekening zijn vrijgesteld tot 1.730 euro. Haal je meer interesten op je spaarrekening dan zal roerende voorheffing verschuldigd zijn van 15%.

4. Doe eens een gift

Giften kunnen worden afgetrokken in de belastingaangifte. Daarbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met het belastbare inkomen want de aftrek van giften wordt beperkt tot 10% van dat belastbare inkomen. Er dient ook minimaal 30€ te worden geschonken aan een instelling naar keuze. Vergeet niet je fiscale attest te vragen aan de instellingen waaraan je een gift hebt gedaan.

5. Energiebesparende uitgaven

Energiebesparende uitgaven zijn wellicht in de voorbije en toekomstige jaren een moeilijk gegeven. De regeling veranderd om de haverklap en lijkt steeds ingewikkelder te worden. Er kan 1 ding besloten worden: Wil je energiebesparende uitgaven verrichten, doe dit dan nog in 2010 want in de komende jaren zal het belastingvoordeel enorm verlagen.
We maken allereerst een onderscheid tussen volgende investeringen:

  • Uitgaven voor isolatie van muren, daken en vloeren;
  • Uitgaven m.b.t. zonne-energie en zonnecelpanelen;
  • Andere uitgaven zoals onderhoud stookketels, plaatsen dubbele beglazing, …

Voor een overzicht van de maximale bedragen en de soorten energiebesparende uitgaven kan u een kijkje nemen op deze tabel dat werd gepubliceerd in een circulaire.

5.1. Het belastingvoordeel

De berekening van het belastingvoordeel gebeurd als volgt:
Je totale factuurbedrag dien je te vermenigvuldigen met 40%. Het resultaat mag je opnemen in je aangifte personenbelasting. Dit bedrag mag niet groter zijn dan 2.700 euro of 3.600 euro indien er investeringen mbt zonne-energie of zonnepanelen werden verricht (cijfers hebben betrekking op inkomstenjaar 2010).
Is het totaal van je berekeningen groter dan bovenvermelde grenzen, dan mag je de overschot overbrengen naar maximaal drie daaropvolgende jaren.
Let er wel op dat deze beperking enkel geldt per woning.
Voorbeeld: Er werd door een ongehuwd persoon twee investeringen gedaan in 2010: a) 10.000 euro aan isolatie en b) 20.000 euro aan zonnepanelen.
10.000 euro * 40% = 4.000 –> Beperkt tot 2.700
20.000 euro * 40% = 8.000 –> verhoging tot 3.600 omdat het over zonnepanelen gaat
Totaal op te nemen in aangifte: 3.600 euro –> maximale belastingvermindering: 40% * 3.600 euro = 1.440 euro
Over te dragen (op te nemen) in volgende jaren: (4.000 + 8.000) – 3.600 = 8400 euro.

5.2. De groene lening met energiebesparende uitgaven?

De groene lening kan perfect samengaan met de aftrek voor energiebesparende uitgaven. Er zijn wel enkele regels verbonden aan de vereisten waar deze lening aan moet voldoen, contacteer hiervoor uw bankkantoor.

Deze lening kan je op inbrengen in een aparte code op de aangifte personenbelasting: Je geniet een belastingvermindering van 40% op de betaalde interesten die je zelf hebt gedragen. De interesten kunnen ook in de andere vakken mbt interestaftrek worden ingevuld, waardoor je toch nog een beetje kan optimaliseren.

6. De woonbonus en interestaftrek

Wanneer je een hypothecaire lening aanging voor de aankoop van je enige eigen woning dan kan je deze betalingen inbrengen in je belastingen. Men gaat er steeds van uit dat je geen geld moet betalen op je eigen woning. Naast de woonbonus kan je ook interesten aftrekken van een bijkomende hypothecaire lening die bijvoorbeeld kunnen slaan op het tot standhouden of verwerven van een tweede woning dat je bijvoorbeeld verhuurd.

6.1. Een tweede woning

Als je een tweede woning aankoopt om te verhuren, dan dien je het KI van deze woning aan te geven. Dit heeft als gevolg dat je daarop zal belast worden. Heb je echter een hypothecaire lening lopen voor deze woning, dan kan je deze inbrengen. Zodoende wordt de belasting op deze tweede woning ferm verminderd.

6.2. Optimaliseer je woonbonus

Wie een tweede woning heeft en dit verhuurd aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld: een bedrijfsleider verhuurd een deel van de woning aan de vennootschap) dan wordt je belast op deze huur dat je ontvangt.
Wist je dat dit een extra mogelijkheid biedt tot het optimaliseren van je belastingaangifte?
Zo is het, ga niet 1 maar twee hypothecaire leningen aan. De ene lening (hypothecair) is zuiver bedoeld voor de aankoop van het pand, de andere lening (niet-hypothecair) zal dienen om deze huurlasten waarop je belast wordt, aan te zuiveren.

6.2.1. Waar zit dan het voordeel?
Uw ene lening voor de aankoop van het huis zal diegene zijn met het grootste leenbedrag (stel: 200.000 euro). Het kapitaal en interest dat u aflost kan je inbrengen als woonbonus. Zoals je misschien wel weet is de grens dat je kan inbrengen beperkt tot een bepaald bedrag (de zogenaamde korf). Deze korf bedraagt voor inkomstenjaar 2009: 2.080 euro (+690,00 euro de eerste 10 jaren). Dit zal dan ook snel opgebruikt zijn.
Een tweede lening dan niet meer als woonbonus aftrekbaar, maar de interesten daarvan kan je wel nog inbrengen: Deze interesten vul je in onder code 1146 of 2146.

Doordat het pand (deels) verhuurd wordt, zal je verplicht zijn het overeenstemmend KI en de ontvangen brutohuur aan te geven in de aangifte in de codes 1109/1110. Op de huur wordt je belast. Door de interesten van de tweede lening aan te geven code 1146 zullen deze interesten afgetrokken worden van de brutohuur, en dit kan toch al een pak schelen in de eindafrekening!

6.2.2. Waarom opsplitsen?
De opsplitsing is noodzakelijk want als je een lening gebruikt en deze in aftrek brengt als woonbonus, dan mag je het deel dat niet wordt opgebruikt nergens ander meer vermelden. Vandaar dat twee aparte hypothecaire leningen nodig zijn.