Overschrijvingsformulier

Op welke rekening moet ik nu alweer betalen? Vindt het antwoord hier:

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW):

DIENST BTW_ONTVANGSTEN BRUSSEL
BE22 6792 0030 0047

De betaling moet gebeuren met een OGM code in de gestructureerde mededeling die specifiek aan uw onderneming is gebonden.

Dit rekeningnummer is van toepassing op ALLE betalingen m.b.t. BTW (zowel voorschotten als het resterend saldo per einde van een kwartaal).
Zowel de betalingen van het verschuldigd saldo over een kwartaal als de voorschotten dienen op deze rekening betaald te worden. Als u na de vervaldag betaalt, zult u nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het lagere veelvoud van 10 euro). U betaalt geen interesten als die niet meer dan 5,00 euro per maand bedragen.

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW) – bijzondere rekening:

DIENST BTW-ONTVANGSTEN Mechelen (bijzondere rekening)
BE31 6792 0034 9355

Uw normale BTW-rekening wordt overgedragen naar Mechelen wanneer u er niet in slaagt binnen de zes maanden de BTW-schuld te betalen. Uw normale BTW-rekening komt dan op nul te staan, maar op de bijzondere rekening zullen er boetes en interesten worden aangerekend. De betaling dient dan te gebeuren op dit apart rekeningnummer.

Kunt u door tijdelijke betaalproblemen het BTW-saldo niet op tijd betalen? Vraag dan aan de BTW-administratie om een gespreid afbetalingsplan. Voor achterstallen op een BTW rekening-courant wordt nooit een afbetalingsplan toegekent, wees er met andere woorden op tijd bij.

Dienst voorafbetalingen – vennootschappen:

Betaal op rekening met IBAN: BE42 6792 0000 0054 en BIC: PCHQ BEBB
Gegevens begunstigde:
Dienst “Voorafbetalingen – Vennootschappen”
North Galaxy – Toren A
Koning Albert II laan 33, bus 42
1030 Brussel
Telefoonnummer: 0257/640 40
Faxnummer: 0257/995 10
Gestructureerde mededeling: OGM code.

Dienst voorafbetalingen – eenmanszaken:

Betaal op rekening met IBAN : BE42 6792 0000 0054 en BIC: PCHQ BEBB
Gegevens begunstigde:
Dienst “Voorafbetalingen – Natuurlijke personen”
North Galaxy – Toren A
Koning Albert II laan 33, bus 42
1030 Brussel
Telefoonnummer: 0257/640 40
Faxnummer: 0257/995 10
Gestructureerde mededeling: OGM code.

» Tip: Betaal online via MyMinfin, dit is veilig, steeds op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.