Delen en opslaan:

Dit bericht wordt gepubliceerd naar aanleiding van een ontvangen vraag.

Bestaat er in de België een ondergrens om de margeregeling toe te passen?

Als men onder de margeregeling werkt heeft men aankoopbewijzen nodig van ieder goed. Maar geldt dat voor goederen vanaf 1 Euro of is er een bepaalde ondergrens?

Bij nazicht is gebleken dat er in België geen ondergrens bestaat wat betreft de margeregeling en moet je dus bij de aankoop van elk handelsgoed een aankoopborderel maken.  In het beste geval kan je voor de aankoop bij 1 persoon verschillende goederen kopen en dit onder 1 aankoopborderel bundelen en dit vervolgens uitsplitsen in het aankoopregister.

En in Nederland?

In Nederland is dit echter wel het geval: deze regeling is gekend is in Nederland.  Dit bedrag werd overigens sinds 01/01/2010 opgetrokken van 277 euro naar 500 euro.