De tax shelter wordt stilaan bekender en bekender. Misschien heeft Uw boekhouder hier al over gesproken? Belangrijk om weten is dat het aangaan van tax shelter je een fikse belastingbesparing moet opleveren. Maar is dit altijd zo? In dit artikel wordt uitgelegd wat tax shelter is, waarvoor het dient en waar precies je het fiscale voordeel kunt uit halen.

Wat houdt Tax Shelter nu in?

Tax Shelter is een fiscale maatregel met als doel het ondersteunen van de audiovisuele sector (films e.d.). Diegenen die ingaan op de tax shelter krijgen daar als ‘beloning’ van in de vorm van een belastingvrijstelling afhankelijk van het geïnvesteerd bedrag.

Hoe hoog is de vrijstelling en wat zijn de risico’s?

De vrijstelling in de vennootschapsbelasting bedraagt 150% van het geïnvesteerd bedrag in de tax shelter.

Het geïnvesteerd bedrag moet in de boekhouding worden opgesplitst:

 • 40% van het bedrag wordt aanzien als een lening;
 • 60% van het bedrag wordt aanzien als verworven rechten.

Met andere woorden: 40% wordt sowieso terugbetaald. Het bedrag van 60% (de verworven rechten in de productie) is het zogenaamd risico. Deze rechten kan je vergelijken met het investeren in aandelen: Er bestaat een kans dat ze je veel geld zullen opleveren, maar ook omgekeerd. In de raamovereenkomst kunnen ook afspraken voorkomen om deze rechten weder te verkopen aan een vooraf besproken prijs. Tijdens het houden van deze rechten kunnen daaruit ook winsten voortvloeien. Deze winsten worden dan wel normaal belast.

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming nog voldoen?

Elke onderneming dat in België aan de vennootschapsbelasting is onderworpen kan van de regeling van de tax shelter genieten, uitgezonderd de ondernemingen met als hoofddoel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken en de televisieomroepen.

De investerende onderneming dient nog rekening te houden met volgende zaken:

 • Onaantastbaarheidsvoorwaarde: De vrijgestelde winst moet op de passiefzijde van de balans te zien zijn, totdat het laatste attest wordt ontvangen
 • Onoverdraagbaarheid van de rechten: De rechten moeten in het bezit blijven totdat het audiovisueel werk af is. Deze periode is echter wel beperkt tot 18 maanden vanaf het sluiten van de raamovereenkomst. (dus 18 maanden tenzij het werk vroeger voltooid is).
 • Afschrift raamovereenkomst: Dient bij de aangifte vennootschapsbelasting gevoegd te worden.
 • Bewijs Belgisch audiovisueel werk: zal worden bezorgd bij de raamovereenkomst en dient eveneens worden meegestuurd bij de aangifte vennootschapsbelasting.
 • Attest voorleggen: binnen de vier jaar waarin gesteld wordt dat aan alle voorwaarde inzake financiering werd voldaan.
 • Attest voorleggen: binnen de vier jaar waarin gesteld wordt dat de productie is voltooid.
 • Welk bedrag kan ik investeren in Tax Shelter?

  De vrijgestelde bedragen moet binnen volgende grenzen blijven:

  • Maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk (de totale verhoging van alle belaste reserves (geboekte of geheime reserves)): Vak 020 aangifte VennB.
  • Maximaal 750.000,00 euro

  Let op: Deze berekeningen moeten uitgevoerd worden VOOR het aanleggen van de tax shelter. Beide bovenstaande grenzen zijn de limieten van de vrijstelling (maw: geïnvesteerd bedrag * 150%) en dus niet van de geïnvesteerde bedragen. Deze moeten er nog uitgehaald worden. Aan de hand van een cijfervoorbeeld verduidelijken we dit:

  1. vak 020 van de aangifte is 100.000: Daar mag maximaal 50% van vrijgesteld worden = 50.000
   In deze 50.000 zit al de verhoging inbegrepen dus we halen deze er uit: * 0,666666 = 33.333,33 € maximaal.
   Controle: 33.333,33€ * 150% = 50.000€ (= ok)
  2. vak 020 van de aangifte is 2.000.000; we nemen daarvan 50% = 1.000.000. We merken op dat dit bedrag hoger is dan de bovenstaande 750.000 euro die we maximaal mogen vrijstellen.
   Het gevolg is dat we nu de berekening verdergaan met de 750.000 euro: 750.000€ * 0,666666 = 500.000€ dat we kunnen investeren.

  Indien ik teveel heb geïnvesteerd, kan ik dit overdragen?

  De bedragen kunnen overgedragen worden naar een volgend belastbaar tijdperk. Er is daar wel een beperking op: het laatste jaar waar de tax shelter kan opgebruikt worden is in het jaar waarin de attesten ontvangen worden (deze attesten moeten binnen de 4 jaar na het sluiten van de raamovereenkomst bezorgd worden).

  Nuttige links:
  Advies CBN (boeking van de tax shelter)
  Brochure over de tax shelter
  Schema Tax shelter