Delen en opslaan:

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille biedt steun aan bepaalde ondernemingen voor de ondersteuning van volgende processen: ondernemen, innoveren en internationaliseren.
Concreet moeten wel enkele voorwaarden voldaan worden opdat een onderneming in aanmerking komt. Deze kan je terugvinden op de site kmo-portefeuille.be maar we komen er later zelf ook nog op terug.

De pijlers waarvoor een subsidie kan verkregen worden:

 • opleiding (PC-cursus, taaltraining, sociale- en communicatievaardigheden, managementtraining, …)
 • advies (bijvoorbeeld van uw accountant indien deze erkend is bij de KMO-portefeuille)
 • technologieverkenning (Het zijn adviezen die bij de ingeschakelde kennisinstelling enig studiewerk op maat van de kmo vereisen)
 • advies over internationaal ondernemen (Advies voor KMO’s die buitenlandse ambities hebben op het vlak van export of investeringen)
 • strategisch advies (een haalbaarheidsstudie of doorstartplan)

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.
Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Wie kan van de subsidie genieten?

 • KMO’s
 • Vrije beroepen

Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest
 • Een onderneming uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)
 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (zie nacecode lijst in bijlage onderaan).
 • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm ( vzw’s zijn uitgesloten)

Inloggen

De KMO-portefeuille heeft een elektronische toegangsprocedure op het internet. Daarom hebt u ofwel een zogenoemd federaal token, ofwel een elektronische identiteitskaart nodig om een dossier in te dienen of op te volgen.
Je dient je eenmalig te registreren.

Eenvoudig stappenplan van de werking:

We bekijken heel eenvoudig hoe de geldstroom in elkaar zit:
1. Aanvraag binnen de 14 dagen na aanvang van de prestaties op basis van een overeenkomst of inschrijving.
2. Ontvangst van de factuur (bijvoorbeeld van een opleiding)
3. Betaling van de factuur t.b.v. het BTW bedrag.
3. Betaling van 50% van het bedrag waarop de BTW berekend is aan Sodexo (of 25% afhankelijk van de pijler).
4. Het resterend bedrag is de vrijstelling (de subsidie) waarvan je kan genieten: over te boeken naar een 74-rekening.

Het addertje …

Bepaalde subsidies zijn vrijgesteld van belastingen, deze zijn terug te vinden in artikel 193 bis 1992, indien er met een vennootschap wordt gewerkt. Dit artikel bepaalt volgende vrijstellingen van belasting op subsidies:

 • De tewerkstellings- en beroepsoverstappremies die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan vennootschappen en die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden;
 • Kapitaal- en intrestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving worden toegekend om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen;
 • Premies en kapitaal- of intrestsubsidies op materiële en immateriële vaste activa die worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen.

Kortom: De subsidies van KMO-portefeuille zijn niet vrijgesteld van belastingen.
Indien het gaat om een eenmanszaak, ook dan zijn deze niet vrijgesteld en ondergaan ze de progressieve belasting in de personenbelasting.

Cijfervoorbeeld:

Adviesverstrekking twv 1.000,00 euro (excl BTW):
BTW blijft aftrekbaar: 210,00 euro;
Voordeel KMO-portefeuille: 300,00 euro;
Min de belastingen hierop: 20,00% (uitgaande van het normaal tarief vennootschapsbelasting)
Uiteindelijk voordeel: 300,00 euro – 60,00 euro = 240,00 euro

Meer info?

Bezoek de website kmo-portefeuille.be