Afschrijvingsexcedenten komen vaker voor als je denkt. Vandaar dat het nuttig is om goed te weten wat dit precies is en hoe deze moet verwerkt worden.
Wat zijn afschrijvingsexcedenten nu? Als er in de boekhouding sneller wordt afgeschreven dan dat fiscaal aanvaard wordt, dan komen we met een verschil. Dit verschil noemen we een afschrijvingsexcedent. Aan de hand van een voorbeeld zal dit veel duidelijker worden:

Uitleg met voorbeeld

In de boekhouding wordt een auto over 3 jaar afgeschreven (aanschaffingswaarde = 10.000 euro / Afschrijving = 3.333,33 euro). Bij een controle in het tweede boekjaar is de controleur (in dit geval: terecht) van mening dat dit niet kan en verplicht je om de afschrijving over een periode van 5 jaar te doen. Het gevolg: de boekhouding is opeens niet meer correct.

De verschillen zullen aangepast worden in de aangifte vennootschapsbelasting (terug te vinden onder ‘overdreven afschrijvingen‘). Dit houdt in dat het belastbaar resultaat van de onderneming zal gewijzigd worden. Logisch: want als je teveel afschrijvingen boekt, dan zitten er te veel kosten in de resultatenrekening. We moeten er dus voor zorgen dat de belastbare winst opnieuw stijgt door een wijziging te doen via het afschrijvingsexcedent.

Als we nu de cijfers gebruiken voor onze berekening ziet dit er als volgt uit:
Afschrijving boekjaar 1: 3.333,33 – toegelaten: 2.000,00 – verschil: 1.333,33
Afschrijving boekjaar 2: 3.333,33 – toegelaten: 2.000,00 – verschil: 2.666,66
Afschrijving boekjaar 3: 3.333,34 – toegelaten: 2.000,00 – verschil: 4.000,00
Afschrijving boekjaar 4: 0,00 – toegelaten: 2.000,00 – verschil: 2.000,00
Afschrijving boekjaar 5: 0,00 – toegelaten: 2.000,00 – verschil: 0,00

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het afschrijvingsexcedent terug op 0,00 komt te staan in de aangifte vennootschapsbelasting. Het verloop in de aangifte ziet er als volgt uit:
Boekjaar 1: begintoestand: 0,00 – eindtoestand: 1.333,33 – wijziging fiscale winst: +1.333,33
Boekjaar 2: begintoestand: 1.333,33 – eindtoestand: 2.666,66 – wijziging fiscale winst: +1.333,33
Boekjaar 3: begintoestand: 2.666,66 – eindtoestand: 4.000,00 – wijziging fiscale winst: +1.333,34
Boekjaar 4: begintoestand: 4.000,00 – eindtoestand: 2.000,00 – wijziging fiscale winst: -2.000,00
Boekjaar 5: begintoestand: 2.000,00 – eindtoestand: 0,00 – wijziging fiscale winst: -2.000,00

Hoe ontstaat een afschrijvingsexcedent?

Het is mogelijk dat de boekhoudwetgeving verschillend is van de fiscale wetgeving. Volgens de boekhoudwet moeten afschrijvingen op Goodwill maximaal 5 jaar duren, volgens de fiscale wet minimaal 5 jaar. Dit komt vaker voor (dus niet alleen bij afschrijvingen) en dus rijst snel de vraag welke primeert. Het antwoord is simpel: de boekhoudwet moet toegepast worden, tenzij de fiscale wet daar van afwijkt. Conclusie: De fiscale wet primeert.
Daarnaast is een menselijke fout niet uit te sluiten: Verkeerd intypen van het percentage, of de gebruiksduur van de investering verkeerd inschatten zijn altijd mogelijk.
Niet te vergeten is ook dat het mogelijk is dat bij een fiscale controle de afschrijvingen niet aanvaard worden. Men kan dan een aanvaardbaar percentage afspreken maar als er reeds een aangifte vennootschapsbelasting werd ingediend, dan is de schade reeds gedaan en bekomt men een verschil tussen de afschrijving in de boekhouding en de afschrijving die volgens de fiscus zou moeten gebruikt zijn. De oplossing is het afschrijvingsexcedent, terug te vinden in de aangifte vennootschapsbelasting onder vak I A. Belaste reserves.

Boekhouding aanpassen?

De boekhouding kan ook aangepast worden en dit zal eigenlijk veel werk kunnen besparen aangezien er slechts één bijkomende boeking dient te gebeuren om de boekhouding met de fiscaliteit af te stemmen:
D 240009 Afschrijving investering
C 760100 Terugneming van afschrijvingen op materiële vaste activa

Het berekenen van de afschrijvingsexcedent

Automatiseren is heel belangrijk binnen een onderneming om efficiënt te werken. Om daarvoor te zorgen ben ik aan het werk geslagen en heb ik uiteindelijk een berekeningsblad in excel gemaakt dat de berekening van het afschrijvingsexcedent automatisch doet. Het enige wat je nog moet doen zijn de gele vakjes invullen.
Bovendien is het downloaden van het bestand volledig GRATIS. Ga naar de downloadpagina voor het berekeningsblad van de afschrijvingsexcedent (inclusief instructies voor het invullen ervan).