Notionele intrestaftrek (aftrek risicokapitaal)

Published on :

Aftrek voor risicokapitaal De notionele interestaftrek, een fictieve intrest die berekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap, werd in het leven geroepen vanaf aanslagjaar 2007 om het eigen vermogen van de Belgische ondernemingen te stimuleren. Door een intrest toe te kennen dat kan worden afgetrokken van de belastbare […]