Download het berekeningsblad Margeregeling

Published on :

De margeregeling voor tweedehandsgoederen (bv.: autoverkopers, antiquairs, …) lijkt in eerste instantie gemakkelijk te zijn: de meeste goederen zijn aan 21% (op kunstvoorwerpen na), je moet enkel BTW betalen op het bedrag dat de aankopen overschrijdt in een kwartaal en verder is er niets aan … of toch?