III. Bijzondere bepalingen van toepassing op kunstvoorwerpen, verzamelingen en antiquiteiten.

Published on :

Kunstvoorwerpen die worden ingevoerd (= aangekocht in landen BUITEN de EU) komen niet in aanmerking om onder de margeregeling te vallen, net zoals de voorwerpen die werden aangekocht bij een andere belastingplichtigen die onder de normale regeling vallen.