Een fiche 281.30 krijg je als je bepaalde inkomsten ontvangt, namelijk:

  • Presentiegelden: Dit is voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, voorzitters en bureauleden van districtsraden;
  • Prijzen;
  • Subsidies;
  • Renten of pensioenen zonder beroepskarakter;
  • Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding.

Uit deze lijst komen de presentiegelden, prijzen en subsidies het meeste voor. Er is ook een rubriek voorzien voor bedrijfsvoorheffing. Dit betekend dus dat de behandeling in feite gebeurd zoals een gewoon loon waar ook bedrijfsvoorheffing van wordt ingehouden.

Presentiegelden.

Presentiegelden zijn voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, voorzitters en bureauleden van districtsraden;
Naast een gewone bezoldiging, dat wordt aangegeven als een gewone wedde in code 1250 in de aangifte personenbelasting, ontvangen ze ook zogenaamde presentiegelden. Deze worden toegekend naar aanleiding van een lidmaatschap in de provincieraad, als lid van de politieraad, … .

Raadsleden daarentegen verdienen geen wedde als mandataris, maar krijgen een vergoeding (presentiegelden) per zitting. Dit is perfect combineerbaar met een inkomen uit een andere beroepsactiviteit. Presentiegelden van verschillende bronnen kunnen ook gecombineerd worden.

Enig aandachtspunt is wel de manier van kostenaftrek: er zijn drie verschillende methodes:

  • Speciaal forfait: 30% van de geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging van een burgemeester, … in een gemeente van ten hoogste 300 inwoners;
  • Wettelijk forfait: Dit zijn vaste tarieven, net zoals bij gewone werknemers, die jarlijks worden geïndexeerd;
  • Werkelijke beroepskosten bewijzen.

Aangifte personenbelasting presentiegelden.

Presentiegelden op de fiche 281.30 dien je aan te geven in het tweede deel van de aangifte, onder de code 1650 in vak XVII (baten).
De bedrijfsvoorheffing die ook vermeld wordt op de fiche 281.30 moet worden aangegeven in code 1758 van vak XVIII.

Wie meer info wilt over presentiegelden kan terecht op de website: vvsg.be.

Prijzen en subsidies.

Hier dien je wel aandacht te besteden: sommige prijzen en subsidies zijn vrijgesteld, anderen zijn slechts gedeeltelijk vrijgesteld en dan zijn er ook nog die helemaal niet zijn vrijgesteld.

Volledige belastingvrijstelling
Hieraan zijn meestal verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan, een overzicht kan je terugvinden op: kunstloket.be.

Gedeeltelijke belastingvrijstelling van 3.660 euro (inkomstenjaar 2012)
Staat de instelling die je de prijs of subsidie toekent niet op de lijst van erkende instellingen? Dan geldt er een gedeeltelijke vrijstelling als het gaat om een instelling met openbare macht of een openbare instelling zonder winstoogmerk én als de instelling geen tegenprestatie vraagt.

Aangifte personenbelasting prijzen en subsidies.

Ook prijzen en subsidies geef je aan in deel 2 van de aangifte, maar ditmaal onder vak XIV. Diverse inkomsten. Onder code 1203 vul je volgende bedrag in: (ontvangen bedrag – belastingvrijstelling van 3.660 euro) x 18.17% bedrijfsvoorheffing (ook als er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden).
De bedrijfsvoorheffing zelf moet je invullen onder code 1204.
Het niet-vrijgestelde deel wordt dan belast als een divers inkomen tegen 16,5 % (zonder gemeentebelastingen).

Ook voor niet-inwoners.

Nota: Er zijn nog veel mogelijkheden waarbij iemand een fiche 281.30 kan ontvangen: zo kunnen bijvoorbeeld ook sportbeoefenaars die niet-inwoner van België zijn een fiche 281.30 ontvangen.