Geen nood, hiervoor bestaat een valide oplossing! Bent u te laat met het indienen van uw aangifte personenbelasting, dan kan u zich nog richten tot een boekhouder/accountant. Dient u zelf uw aangifte personenbelasting te laat in, dan is het mogelijk dat hierop een boete wordt aangerekend die kan variëren van 50 tot 1.250 euro.

Wie een boekhouder heeft aangesteld als volmachthouder heeft uitstel tot indienen van de aangifte tot eind oktober. Zo heeft u nog voldoende tijd om:
* een boekhouder of accountant te vinden,
* de boekhouder een volmacht te laten opstellen,
* uw aangifte personenbelasting te laten optimaliseren,
* de boekhouder de aangifte te laten indienen.

Wanneer u het aanslagbiljet heeft ontvangen kan u er voor opteren om de volmacht te eindigen. Vraag dit formulier aan uw boekhouder en stuur deze op. Het formulier is ook online terug te vinden op de applicatie ‘Tax On Web‘.

Het is natuurlijk wel mogelijk dat hier een klein prijskaartje aan vasthangt. Tenslotte maakt u gebruik van de middelen van de boekhouder die er extra tijd moet insteken. Gezien de dienst mag dit echter geen te grote kost zijn (tenzij u de aangifte nog laat optimaliseren). Met wat geluk vind u zelfs een boekhouder die dit kosteloos wil doen.

Onthou zeker volgende data:

  • Deadline indienen op papier: 30 juni
  • Deadline indienen via Tax On Web: 15 juli
  • Deadline indienen via volmachthouder: 31 oktober

Gevolgen als u toch de aangifte te laat indient:

  • De procedure van aanslag van ambtswege wat tot gevolg heeft dat de bewijslast voor de in uw naam in aanmerking te nemen elementen naar u wordt verlegd;
  • De administratie beschikt over een langere termijn om uw fiscale toestand te regelen;
  • Er zijn administratieve sancties (belastingverhogingen, boeten) van toepassing.
  • De administratie kan bovenstaande sancties afzonderlijk of cumulatief toepassen.

Overmacht?

Dient u de aangifte te laat in door overmacht? Laat de administratie dit zo snel mogelijk weten. Een onverwachte opname in het ziekenhuis, diefstal of een ongeval zijn echter wel de enige aanvaardbare excuses.