Delen en opslaan:

Nu is wellicht de tijd gekomen om je personenbelasting al eens te berekenen. Het is immers nog niet te laat om actie te ondernemen indien je toch iets meer dan verwacht zal moeten neertellen. Hoe beginnen we hieraan?
Allereerst is je aangifte van vorig jaar de ideale stap om hiermee te beginnen. Neem deze er snel bij, samen met alle fiches die je bijgehouden hebt.

Het belangrijkste om mee te beginnen is het loon. We nemen de ingevulde codes van vorig jaar en passen deze aan met onze actuele cijfers of ramingen. Als je bijvoorbeeld 1.700€ bruto per jaar verdiend, dan vermenigvuldigen we dat bedrag met 12 (of 13 als je een dertiende maand ontvangt):
1.700 * 13 = 22.100,00 €
Er wordt ook bedrijfsvoorheffing afgehouden van je loon. Dit staat ook vermeld ook je loonfiche. We vermenigvuldigen dat getallen (bv 600€/maand) met 12.
600 * 12 = 7.200,00 €
Wie een dertiende maand ontvangt voegt er nog volgende berekening aan toe:
600 * 1 * 1,6 = 960,0 €
We vermenigvuldigen het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dus met een coëfficiënt van 1,6 – de reden hiervoor is dat er bij een dertiende maand een pak meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.
Ons totaal betaalde bedrijfsvoorheffing bedraagt nu geraamd: 7.200 € + 960,00 € = 8.160,00 €

Met betrekking tot loon merken we nog volgende zaken op, die we later in onze berekening zullen gebruiken:

  • Er is een kostenaftrek: die kan ofwel forfaitair zijn (hoef je niets voor te doen) of je kan deze bewijzen.
  • Het is ook mogelijk dat er woon-werk verkeer wordt terugbetaald, dit staat ook op je fiche. Raam deze kosten en weet dat je voor inkomstenjaar 2009 slechts 350€ kunt vrijstellen op voorwaarde dat je je beroepskosten NIET bewijst.

We bekijken nu de overige attesten die bij je aangifte zaten. Sommige voorbeelden kunnen zijn:

  • fiche pensioensparen
  • attest kapitaal-/interestaflossing lening woning
  • attest levensverzekering (schuldsaldoverzekering)
  • attest energiebesparende uitgaven (zowel voor volle eigenaars als voor huurders)
  • attest kinderopvang

De berekening

we gaan een stappenplan volgen om het overzichtelijk te houden:

Stap 1: Alle bedragen verzamelen waarop je belastingen berekend worden
+ Ons loon: 22.100,00 € Ook mogelijk: werkloosheidsuitkeringen, andere vergoedingen
+ Woon-werkverkeer: +400 €
– Vrijstelling woon-werk: -350 €
= Subtotaal: 22.150,00 €
– beroepskosten: -2.215,00 € Beroepskosten worden progressief berekend, maar 10% wel ongeveer correct.
= Totaal: 19.935,00 € Hierop zullen dan de belastingen berekend worden.
Opgelet: Achterstallen worden belast aan een apart tarief!

Stap 2: Alle aftrekken verzamelen die in vak VII (aftrekbare bestedingen) komen:
+ Kinderopvang: maximaal 11,20€ per dag
+ Giften: bedrag voor 100%, minimaal 30€ (voorwaarde: kind was jonger dan 12 jaar)
+ Onderhoudsuitkeringen: bedrag voor 80%
= Totaal: 100 € Dit is een bedrag als voorbeeld.

Stap 3: Alle aftrekken verzamelen die in vak IX (belastingverminderingen) komen:
+ Pensioensparen: 120 € Dit is een bedrag als voorbeeld
+ Levensverzekering: 200 €
+ Energiebesparende uitg: 0 €
+ Dienstencheques: 0 €
+ …
= Subtotaal: 320 € Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de verbeterde gemiddelde aanslagvoet.
* verb. Gem. aanslagv. 30% We nemen het laagste percentage (ligt normaal tussen de 30% en 40%)
= Totaal: 96 €

Stap 4: Voorafbetalingen samentellen (ook bedrijfsvoorheffing):
Bedrijfsvoorheffing is eigenlijk een vooruitbetaling op je belasting, deze gegevens hebben we dus ook nodig:
= Totaal: 8.160,00 € Dit bedrag hebben we eerder al geraamd.

Stap 5: De berekening.
+ loon na kostenaftrek: 19.935,00 €
– totaal uit stap 2: -100 €
= subtotaal: 19.835,00 €
tarief personenbelasting
Elk deeltje van je subtotaal wordt belast aan het tarief waartoe het behoort.

We zijn al ver gevorderd, maar nog niet helemaal klaar. Eerder werden er nog onze belastingverminderingen berekend (stap 3) Deze mogen we nu aftrekken van ons berekende belasting:
+ De belasting: 6.575,74 €
– Belastingvrije som: -1.600 € Iedereen heeft recht op een deel dat niet belast wordt: 6.400€ * 25%
– Kinderen ten laste: 0 € Niet combineerbaar met de aftrek kinderopvang!!!
– Totaal stap 4: -8.160,00 €
+ Gemeentebelasting: 348,30 € we nemen 7% van onze belasting min de belastingvrije som
= Subtotaal: -2.835,96 €

Uit bovenstaande berekening kunnen we dus afleiden dat we een geraamd bedrag gaan terugvorderen van 3.184,26€. Goed nieuws dus. Indien je in jouw berekening nog belasting moet betalen kan je er nog de bedragen van stap 3 aftrekken. De totalen uit stap 3 zijn niet terugbetaalbaar, je kan ze enkel in aftrek brengen als je nog belasting betaald. Als je na aftrek van het totaal uit stap 3 nog steeds belasting verschuldigd bent, dan is het tijd om tot actie over te gaan. Misschien een extra storting pensioensparen?

Hou zeker in rekening dat dit een zeer vereenvoudigde weergave is van hoe de belasting werkelijk berekend wordt. De onroerende inkomsten worden buiten beschouwing gelaten omdat ik er van uitga dat je hier niet op belast zal worden. Dit is uiteraard niet het geval indien je meerdere woningen in het bezit zou hebben en/of deze woningen verhuurd. Deze berekening is voor een belastingplichtige die alleenstaand is.