Bedrijfsleiders die een onroerende huurinkomst ontvangen van hun eigen vennootschap dienen op te letten hoeveel deze huur bedraagt. Ontvang je te veel aan huur, dan wordt een deel daarvan aangemerkt als bezoldiging en wordt je daarop belast bovenop je andere beroepsinkomsten. Huur is in principe een interessante methode om geld uit je vennootschap te halen: je betaald er geen sociale bijdragen op en de vennootschap kan de huur opnemen in de kosten.

Berekening:
Onze maximale huur en huurvoordelen (bv onderneming betaald onroerende voorheffing) mag maximaal: niet-geïndexeerd KI x revalorisatiecoëfficient x 5 / 3 bedragen

Deze revalorisatiecoëfficient bedraagt:

  • Aanslagjaar 2022: 4,63
  • Aanslagjaar 2021: 4,60

Cijfervoorbeeld:
We ontvangen jaarlijks 15.000 euro aan huur en de vennootschap betaald de onroerende voorheffing van 500€. Het gebouw heeft een KI van 1.000.

  • Onze maximale huur bedraagt: 1.000€ * 4,63 (aj 2022) * 5/3 = 7.716,67€
  • We ontvangen een totaal van 15.000€ + 500€ = 15.500€ aan huur en voordelen.

We geven dit als volgt aan in de aangifte personenbelasting:

  • De maximale huur zal worden aangegeven in deel 1 van de aangifte personenbelasting (onroerende inkomsten).
  • Het overige deel (15.500 – 7.716,67) zal als een beroepsinkomst aangemerkt worden: 7.283,33 wordt aangegeven in deel 2 van de aangifte personenbelasting (bezoldiging bedrijfsleiders).

Conclusie:
Stel dat u een normaal loon ontvangt van 36.000€, dan wordt dit vermeerderd met de berekende 7.283,33€ = 43.283,33€
Als we eens kijken naar de tarieven in de personenbelasting, dan komen we tot de conclusie dat het teveel aan ontvangen huur belast zal worden aan 45% a 50% !
Optioneel kan uw normale bezoldiging op 36.000€ worden behouden. Dit betekend dan wel dat het nettoloon dat je zal overhouden veel lager zal zijn.

Let op:
Heeft u geen eigendomsaandeel in de woning, dan kan een herkwalificatie nooit plaatsvinden. Alle huurinkomsten worden dan in deel 1 van de aangifte PB vermeld. Heeft u slechts een eigendomsaandeel van 20% in de woning, dan wordt de berekening uitgevoerd op slechts 20% van het KI.

Tip:
Als je partner geen zaakvoerder of bestuurder is in de vennootschap, dan kan op zijn/haar deel geen herkwalificatie worden doorgevoerd. Als het eigendomspercentage van de partner bijvoorbeeld 50% is, dan ontvangt hij/zij 50% van de huurinkomst en geeft deze enkel aan in deel 1 van de aangifte personenbelasting.

Optimaliseren blijft dan altijd mogelijk:

  • Meer huur vragen dat lager belast wordt bij de partner omdat deze geen zaakvoerder/bestuurder in uw vennootschap is.
  • Uw periodieke bezoldiging kan verlaagd worden zodat er fiscaal weinig veranderd.
  • Als bedrijfsleider hou je netto iets minder nettoloon over, maar dat wordt deels gecompenseerd doordat de partner meer huur ontvangst dan fiscaal gunstiger belast wordt.