Elk kwartaal betaal je sociale zekerheidsbijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag dat je betaald hangt af van je beroepsinkomen van drie jaar voordien. Beginnende zelfstandigen betalen de eerste 3 tot 4 jaar “voorlopige” bijdragen, want hun beroepsinkomen is dan nog niet gekend. Let op: deze voorlopige bijdragen worden later geregulariseerd. Na deze periode worden starters met terugwerkende kracht belast op hun werkelijke beroepsinkomsten in de opstartjaren.

Minimum bijdragen

Starters betalen dus voorlopige bijdragen. Deze voorlopige bijdrage mag niet lager zijn dan het wettelijk verplichte minimum. Wanneer je als beginnend zelfstandige toch vermoedt dat je inkomsten hoger zullen zijn dan het bedrag waarop dit wettelijk verplichte minimum berekend is, dan kan je aan je Sociaal Verzekeringsfonds vragen om ook de bijdragen te verhogen. Als nadien blijkt dat je toch teveel betaalde, dan krijg je op dit teveel een bonus terugbetaalt.

In eerste instantie wordt er in het begin van elk kwartaal een voorlopige bijdrage gevorderd. Het minimumbedrag van deze voorlopige bijdrage is wettelijk vastgelegd en hangt af van de bijdragecategorie waartoe je behoort én van de periode waarin je je bevindt (1e, 2e of 3e jaar als startende zelfstandige).

Wanneer je als beginnend zelfstandige vermoedt dat je inkomsten hoger zullen zijn dan het bedrag waarop dit wettelijk verplichte minimum berekend is, dan kun je aan je Sociaal Verzekeringsfonds vragen om ook de bijdragen te verhogen. Als nadien blijkt dat je toch teveel betaalde, dan krijg je op dit teveel een bonus terugbetaalt van 0,75%. Toegegeven, het is niet bepaald een hoog renderende investering, maar de spaarboekjes leveren ook al niets meer op…

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten als zelfstandigen in bijberoep hebben recht op deze bonus. Wil je van de bonus genieten, dan moeten de vervroegde bijdragen betaald zijn voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het refertejaar. Het refertejaar is het jaar waarvan het inkomen zal gebruikt worden om de bijdragen in kwestie te regulariseren. Concreet betekend dit dus dat je vóór 30 juni een storting moet gedaan hebben.

Het sociaal verzekeringsfonds keert de bonus uit van zodra zij op de hoogte worden gesteld van je definitieve inkomsten. Pas dan kan immers met zekerheid berekend worden wat je teveel betaalde.

Voordelen bij het teveel betalen van bijdragen sociale zekerheid.

Je mag altijd beslissen om meer te betalen dan de wettelijke forfaitaire bijdrage. Dit brengt toch enkele voordelen met zich mee:

  • je betaalt minder belastingen. De sociale bijdragen zijn een bedrijfslast die u van het belastbare inkomen mag aftrekken. (opmerking: krijg je na 3 jaar sociale bijdragen terugbetaald, dan is deze wel belastbaar – téveel betalen doe je dus met mate).
  • je betaalt minder sociale bijdragen. Als je teveel betaald, dan stijgen de bedrijfslasten en daalt dus de berekeningsbasis (het netto-inkomen) voor de definitieve bijdrage.
  • je voorkomt verrassingen. Wie vooraf wat meer betaalt, vermijdt onaangename verrassingen bij de afrekening.

Hoe kan je betaling van sociale bijdragen als starter vermijden?

Bij de start van uw zelfstandige activiteit als bijberoep vragen om geen voorlopige bijdragen te moeten betalen is mogelijk. Je moet wel kunnen aantonen dat je jaarinkomen lager ligt dan € 1.308,18. Onder deze grens moet een zelfstandige in bijberoep geen sociale bijdragen betalen. Voor de berekening van deze ondergrens mag u natuurlijk de bedrijfslasten van uw inkomen aftrekken.

Ook gepensioneerde zelfstandigen kunnen dit verzoek indienen. Voor hen geldt een maximum jaarinkomen van € 2.616,35.