Delen en opslaan:

Behalve het globaliseren per aangiftetijdvak (maand of kwartaal) is het ook mogelijk om de margeregeling te berekenen op elk goed individueel.

De administratie aanvaardt dit enkel wanneer belastingplichtige wederverkopers moeilijkheden ondervinden om de maatstaf van heffing te bepalen per aangiftetijdvak. Bijgevolg is dit dus enkel weggelegd voor handelaars die occasioneel een tweedehandsgoed verkoopt (bijvoorbeeld een frituur dat enkele oude pizza-ovens op de kop heeft kunnen tikken en deze wenst door te verkopen).
De berekening blijft dan ook dezelfde als bij een globalisatie van de goederen per aangiftetijdvak, alleen wordt dit voor elk goed afzonderlijk gedaan).

Er dient daarom ook geen vergelijkingsregister te worden bijgehouden (WEL: een aankoopregister) en dient bijgevolg ook rechtsgeldig te zijn verkregen.

Verkopen met verlies (alhoewel dit eigenlijk niet toegelaten is) heeft ook niet als gevolg dat er BTW kan teruggevorderd worden of dat dit verlies met een ander goed (dat verkocht wordt met veel winst) kan gerecupereerd kan worden.