rijvakken met pijlen
Delen en opslaan:

De tweede aanschrijving bespreekt in meer detail de werking van de tweedehandsvoertuigen in de margeregeling. Vaak zullen zaken aan bod komen die reeds besproken zijn in de handleiding op deze site. Deze zullen echter wel aan bod komen maar in beperktere mate. Indien nodig linken we automatisch naar de topic waar je meer info kan vinden indien dat nodig zou zijn.

Definities en uitsluitingen

De aanschrijving spreekt over vervoermiddelen in het algemeen. Wat valt hier allemaal onder?

 • auto’s, motorfietsen, aanhangwagens en andere vervoermiddelen over land ongeacht de motor.
 • Jachten en plezierboten;
 • Vliegtuigen, watervliegtuigen, zweefvliegtuigen en andere soortgelijke toestellen.

Zoals bij de andere goederen zijn ook hier de vervoermiddelen uitgesloten die zodanig aangepast zijn dat het moeilijk is de oorspronkelijke toestand te achterhalen. Voorbeeld: een vrachtwagen omvormen tot minibus of motorhome.

De wederverkoper is opnieuw iemand die handel drijft en de goederen dus in het kader van zijn economische activiteit verkoopt of als bedrijfsmiddel aanschaft.
Hij moet deze rechtsgeldig hebben verkregen, dit werd reeds omschreven in deel II – Voorwaarden, rechten en plichten bij de margeregeling. Het goed moet dus gekocht zijn bij:

 • een niet-belastingplichtige;
 • een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 44;
 • een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 56 §2;
 • een andere belastingplichtige wederverkoper.

Onderstaande zaken zijn ook dezelfde als reeds in de handleiding beschreven:

 • De vervoermiddelen moeten in een eerder het finale verbruikstadium hebben bereikt;
 • Het blijft belangrijk om aan te tonen van wie het voertuig werd gekocht. Kan dit niet worden gedaan dan valt het goed onder de normale BTW regeling.
 • De berekening van de winstmarge gebeurd op dezelfde manier: De verkoopprijs MIN de aankoopprijs is de winstmarge. In deze winstmarge zit de verschuldigde BTW reeds inbegrepen en moet er dus worden uitgehaald: winstmarge / 1,21 = Maatstaf van Heffing.
 • Wie koopt van de wederverkoper die gebruik maakt van de margeregeling kan de BTW op het goed niet aftrekken. De wederverkoper zal dit op zijn factuur moeten vermelden. Hij mag ook niet de BTW vermelden op zijn factuur.
 • De wederverkoper kan voor elk goed kiezen om deze toch onder de normale regeling te laten belasten;
 • Wederverkopers die zowel de normale als de margeregeling gebruiken moeten dit afzonderlijk bijhouden (ook in de boekhouding);

Voor de andere zaken verwijzen we naar de rest van onze handleiding. Indien er specifieke regels of voorwaarden van toepassing zijn op vervoermiddelen, dan wordt dit specifiek vermeld.