Delen en opslaan:

Onttrekking

Algemeen

Bij de normale regeling van de BTW moet de wederverkoper die het goed onttrekt een intern stuk opmaken. Er is ook BTW verschuldigd op de aankoopprijs van het goed (deze werd eerder afgetrokken onder de normale regeling). Dit kan eventueel gebeuren door een herziening in het rooster 61 in te vullen.

Wordt het goed onttrokken als het reeds onder de margeregeling valt en reeds werd ingeschreven in het aankoopregister, dan wordt het opgemaakte intern stuk aangemerkt als bewijs van ‘verkoop’. Je moet dan de prijs op het intern stuk overbrengen naar het vergelijkingsregister, want het kan betekenen dat dit bij de aankoop in het verleden reeds werd opgenomen in de BTW-aangifte. Op deze manier wordt alles gecorrigeerd.
Het op het intern stuk vermelde bedrag dient in het uitgaand factuurboek te worden ingeschreven in de kolom van de handelingen onderworpen aan de winstmargeregeling.

Onttrekking personenwagens bij normale regeling

Met betrekking tot de onttrekkingen van personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik dient men te kijken naar aanschrijving 9 van 30 juli 1985. Volg de link voor de aanschrijving.
Dit is NIET van toepassing op de goederen die onder de margeregeling vallen!

Formaliteiten en voorwaarden

De onttrekking dient duidelijk vermeld te worden in het aankoopregister met het woord ‘onttrekking’ en een verwijzing naar het nummer van het intern stuk.
Daarnaast moet ook de datum worden vermeld wanneer dit goed onttrokken werd samen met de aard en de reden.

Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling

De overdracht heeft betrekking op goederen die onder de margeregeling worden belast. Artikel 11 van het wetboek beschrijft wat zo’n overdracht precies omvat. Het komt erop neer dat de zaak wordt verder gezet door iemand anders. De administratie aanvaard dat de overnemer dezelfde zaken blijft volgen, die eerder al door de overlater werd toegepast.
De goederen die deel uitmaken van deze overdracht blijven dus m.a.w. onder de margeregeling zitten.
Wat betreft de eigenlijke overdracht van de handelsgoederen kan de overlater een prijs opstellen onder de margeregeling, terwijl de rest van de zaak wordt overgelaten volgens de regels die in artikel 11 zijn omschreven.

De persoon die de zaak overneemt moet een inventaris opstellen en elk goed individueel beschrijven; Deze inventaris moet in 2 exemplaren worden opgemaakt.