Delen en opslaan:

De margeregeling wordt een eerste keer vermeld in het BTW wetboek onder artikel 58 §4. Hieruit kunnen we reeds belangrijke informatie halen over de margeregeling. De margeregeling wordt verder nog uitvoerig besproken in de twee aanschrijvingen van januari 1995. Op deze aanschrijvingen komen we later nog op terug, eerst bekijken we de basis dat in artikel 58 vermeld wordt.

In eerste instantie wordt verwezen naar het soort goederen dat onder de margeregeling kan vallen: tweedehandsgoederen (gebruikte goederen), kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;
De wederverkoper (diegene die deze goederen verkoopt) moet handel voeren in zijn economische activiteit, het speelt daarbij geen rol dat hij dit doet voor eigen rekening of voor rekening van derden. Hij kan dus evengoed op commissies werken of een tussenpersoon zijn.

In het artikel wordt ook verwezen naar de herkomst van de goederen. De goederen kunnen dus pas onder de marge vallen als de handelaar de goederen:

 • gekocht heeft van een niet-belastingplichtige (= particulier);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 44 (dokters, tandartsen, advocaten, …);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 56 §2 (de kleine ondernemingen met een omzet kleiner dan 5.580 euro per jaar);
 • gekocht heeft van een andere belastingplichtige wederverkoper (een andere handelaar die gebruikt maakt van de margeregeling).

In alle gevallen moeten de goederen aangekocht zijn binnen de EU.

Met betrekking tot de kunstvoorwerpen dienen ook nog enkele speciale regels gevolgd te worden. Zo kunnen ze voor volgende goederen kiezen om de margeregeling toe te passen als ze:

 • door zichzelf zijn ingevoerd;
 • als de voorwerpen zijn geleverd door de maker ervan (de kunstenaar zelf);
 • als de goederen zijn geleverd door een belastingplichtige (NIET een andere wederverkoper!) en de levering van deze goederen gebeurde aan het verlaagd tarief (6% BTW)

Let wel op: Je kan maar eenmaal een keuze maken. Kies je om de margeregeling te gebruiken, dan moet je dit de komende twee kalenderjaren blijven doen!

Als onze wederverkoper aankoopt van een andere wederverkoper (= een andere handelaar die de margeregeling gebruikt) dan mag hij geen BTW aftrekken. Dit is eigenlijk zo voor alle goederen die hij onder deze regeling aankoopt: Bij een particulier of vrijgestelde belastingplichtige kan hij geen BTW aftrekken omdat er op de factuur zelf geen BTW aangerekend kan worden. Op de factuur van de wederverkoper zal er ook geen BTW-bedrag staan, enkel een melding dat de levering van het goed onderworpen is aan de margeregeling en dat de BTW dus al in de prijs vervat zit. Dit geldt dus ook voor de kunstvoorwerpen die hij heeft ingevoerd. Hij mag de BTW aan de douane niet aftrekken.
Kiest onze wederverkoper toch om de normale regeling te kiezen dan mag hij de BTW aftrekken als de goederen werden aangekocht van een andere wederverkoper (die ook kiest voor de normale regeling) of een andere belastingplichtige.
Zo wordt stilaan duidelijk dat dit geen makkelijke regeling is.

Tot slot moet nog rekening worden gehouden met enkele zaken:

 • Onze wederverkoper mag op zijn facturen geen BTW apart aanrekenen voor de leveringen die onder de margeregeling vallen.
 • Nieuwe vervoersmiddelen volgens artikel 8bis kunnen niet onder de margeregeling vallen. Dit zijn voertuigen die:
  • OF:maximaal 6 maanden oud zijn,
  • OF:maximaal 6.000 kilometer op de teller staan hebben.
   Let er wel op dat bij landbouwvoertuigen andere criteria gelden.
 • Er moet een register voor alle goederen die onder de marge vallen worden bijgehouden. Elk goed moet daarin vermeld worden.
 • Indien er verkocht wordt met verlies, en zodoende dus een negatieve marge ontstaat, dan brengt dat geen verplichting tot betaling van BTW met zich mee. Dit kan uiteraard eens voorvallen, maar moet je mee opletten. Het is immers niet toegestaan om met verlies te verkopen.
 • Er moet steeds een bewijs zijn van de herkomst van de goederen. Als niet kan worden aangetoond dat de goederen verkregen zijn zoals de regels hierboven geschreven, dan wordt geacht dat voor dat goed onder de normale regeling zal vallen (dus niet onder de margeregeling). Toon dus steeds met voldoende bewijsmiddelen aan dat de goederen rechtmatig zijn verkregen:
  • Vraag aan een particulier zijn identiteitskaart en maak een aankoopborderel in 2 exemplaren aan;
  • Vraag een vrijgestelde belastingplichtige om een attest te ondertekenen dat hij geen BTW-plichtige is;
  • Bewijs ook steeds dat een belastingplichtige wederverkoper wel degelijk de margeregeling gebruikt;