Het probleem

De margeregeling strekt zich uit over tweedehands goederen, die opnieuw in de handel komen. Er kan zich een probleem voordoen op het vlak van de BTW. Zo ziet het verloop van het goed er uit:
Handelaar 1 –> particulier –> handelaar 2 –> koper
De eerste handelaar zal dus het goed met BTW verkopen aan de particulier. De particulier is de eindgebruiker en betaald daar de volle pot BTW op. Na enige tijd besluit hij dit goed terug door te verkopen. Toevallig is het een BTW-plichtige handelaar die dit goed aankoopt. Aangezien de particulier geen BTW-nummer heeft kan hij ook geen BTW aanrekenen aan handelaar 2. Deze handelaar zou wel als hij het goed gaat verkopen wel BTW moeten aanrekenen, doch hij kon geen BTW bij de aankoop aftrekken.
En net hier wringt hem het schoentje. Er wordt dus met andere woorden 2x BTW geheven over eenzelfde goed (= dubbele belasting).

De oplossing

De margeregeling moet hier een oplossing voor bieden. Eenvoudig gesteld houdt dit in dat als handelaar 2 het goed doorverkoopt, hij enkel op de winstmarge van dat goed BTW zal afdragen.
Cijfervoorbeeld:
Handelaar 2 koopt het goed aan voor 100€ (hij trekt geen BTW af)
Handelaar 2 verkoopt het goed aan 140€
Verschuldigde BTW: 140€ – 100€ = 40€ (= winstmarge).
De BTW wordt geacht reeds in de verkoopprijs te zitten, daarom moet deze er uit worden gefilterd: 40€-(40€/1,21) = 6,49€ BTW

Op welke goederen slaat de margeregeling?

De margeregeling strekt zich uit over goederen die eerder het finaal verbruikstadium hebben bereikt en nu opnieuw door een wederverkoper terug in de handel komen: gebruikte goederen, de lichamelijke roerende goederen die in de staat waarin zij verkeren of na herstelling opnieuw kunnen worden gebruikt.
Als we een kijkje nemen naar de aanschrijvingen 1 en 2 van 2 januari 1995 dan zien we dat er aandacht wordt besteed aan 2 specifieke goederen:

  • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;
  • tweedehandse vervoermiddelen.

Dit is in een notendop wat de margeregeling inhoudt. In volgende artikels zullen we de wet omtrent de margeregeling dieper uitspitten en gaan we na op welke goederen dit allemaal kan toegepast worden en welke goederen uit de regeling vallen, welke formaliteiten en verplichtingen moeten voldaan zijn en waar de knelpunten kunnen zitten bij het gebruik van de margeregeling. Daarnaast zal ook alle wetgeving omtrent de margeregeling in de toekomst op deze website terug te vinden zijn.