Delen en opslaan:

U bent een BTW belastingplichtige en wenst een tweedehands personenwagen aan te kopen in Duitsland (of een ander Europees land). Dit gebeurd meestal via de margeregeling.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Nieuw voertuig

Het voertuig wordt als nieuw aanschouwd zoals bedoeld in artikel 8bis (klik voor info) en wordt er BTW aangerekend op het voertuig. Dit heeft als gevolg dat het een intracommunautaire verwerving is als je de auto aankoopt.

De verwerking in de BTW-aangifte is dan als volgt:

In de vakken 83 en 86 komt de maatstaf van heffing.
In het vak 55 komt de BTW (21% x maatstaf van heffing)
In het vak 59 komt de helft van de BTW (aangezien de BTW op personenwagens maar voor 50% aftrekbaar is). Betreft het een lichte vracht, dan mag de BTW volledig afgetrokken worden.
De niet-aftrekbare BTW wordt niet opgenomen in de BTW aangifte maar mag wel worden ingeboekt als kost of mee worden afgeschreven als investering bij de personenwagen.

2. Auto zonder margeregeling

Het voertuig werd door de Duitse belastingplichtige aangekocht van een andere BTW belastingplichtige en hij heeft de BTW op deze aankoop afgetrokken: Er kan Duitse BTW op de auto gerekend worden.

De verwerking in de BTW-aangifte is dan als volgt (idem als hierboven):

In de vakken 83 en 86 komt de maatstaf van heffing.
In het vak 55 komt de BTW (21% x maatstaf van heffing)
In het vak 59 komt de helft van de BTW (aangezien de BTW op personenwagens maar voor 50% aftrekbaar is). Betreft het een lichte vracht, dan mag de BTW volledig afgetrokken worden.
De niet-aftrekbare BTW wordt niet opgenomen in de BTW aangifte maar mag wel worden ingeboekt als kost of mee worden afgeschreven als investering bij de personenwagen.

3. Auto valt onder de margeregeling

Het voertuig werd door de Duitse belastingplichtige aangekocht van een particulier: De auto wordt aangeboden onder de margeregeling (d.w.z. dat er een deel BTW over de marge reeds in zijn verkoopprijs vervat zit).

De verwerking in de BTW-aangifte is dan als volgt:

In het vak 83 komt de maatstaf van heffing.