Delen en opslaan:

De BTW op goederen die een wederverkoper aankoopt mag niet worden afgetrokken. Koopt hij deze goederen van een particulier, dan is dit sowieso niet mogelijk (een particulier kan geen BTW rekenen) en als de goederen bij een andere wederverkoper gekocht worden, dan kan dit ook niet (de wederverkoper zal een factuur opstellen en daarop vermelden dat dit niet kan).

Behalve de goederen bedoelt voor de margeregeling, kan hij alle andere goederen en diensten in aftrek brengen, tenzij dit niet mag door de wet.
Als er beroep op een derde persoon wordt gedaan die het goed die onder de margeregeling hersteld, dan mag de BTW op zijn factuur wel in aftrek worden gebracht.

De wederverkoper moet voor de margeregeling zich niet enkel beperken tot de verkoop van tweedehandse goederen. Het is voldoende om één activiteit te hebben dat betrekking heeft op de margeregeling.
Voorbeeld: Zo kan iemand tegelijkertijd:

  • Occasie wagens verkopen (= margeregeling);
  • Nieuwe wagens verkopen (= normale regeling);
  • Herstellingen uitvoeren (= normale regeling);

Het speelt hierbij geen rol of de belastingplichtigen handelen voor eigen rekening of voor rekening van een derde ingevolge een contract van commissie bij aankoop of verkoop.