Delen en opslaan:

Algemene voorwaarden om van de Margeregeling gebruik te kunnen maken:

 • 1. het moet gaan om o.a. gebruikte goederen, tweedehandse roerende goederen, inclusief kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.
 • 2. de goederen die onder de margeregeling worden verkocht moeten door u zijn aangekocht op een manier die aan alle voorwaarden voldoet bij :
  • a. een persoon (laatste eigenaargebruiker), die geen aftrekrecht kon uitoefenen. (Een niet-belastingplichtige of een belastingplichtige zonder enig aftrekrecht)
  • b. een belastingplichtige wederverkoper die zelf de margeregeling toegepast heeft bij de levering van het goed.

De maatstaf van heffing voor de levering van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten is de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de BTW die in de winstmarge is begrepen. De winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs.

 • 3. U bent verplicht alle documentatie bij te houden gedurende 10 jaar, te rekenen van laatste inschrijving in register. De belastingplichtige wederverkoper moet :
  • a. Een aankoopborderel uitreiken;
  • b. Een bewijs afleveren van de de laatse eigenaar-gebruiker;
  • c. Een aankoopregister bijhouden;
  • d. Een vergelijkingsregister
  • e. De gekochte goederen individualiseren;
  • f. Een verkoopregister bijhouden;
  • g. Een inventaris bijhouden;
  • h. Een onderscheid kunnen maken van de herkomst van de goederen en dit in de boekhouding ook kunnen onderscheiden. Dit onderscheid moet ook kunnen gemaakt worden indien de belastingplichtige kiest voor beide systemen (zowel margeregeling als normale regeling).
 • 4. De factuur moet, naast de gewone wettelijke vermeldingen, ook volgende vermelding opnemen: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet aftrekbaar.”

Methodiek:

Alle aankopen worden geacht (indien de vorige eigenaar geen BTW aftrek heeft kunnen genieten) voor de verkoop onder de marge bedoeld te zijn en dienen te worden opgenomen in het aankoop- en vergelijkingsregister.
Bij de verkoop aan een BTW-plichtige in een lidstaat aan de EU, zal de verkoop dan ook onder de margeregeling worden belast:
– Belgische BTW is van toepassing
– De verkoop moet niet worden opgenomen in de IC listing
Het systeem van de margeregeling is enkel van toepassing op Intracommunautair verkochte goederen, bij uitvoer dient ze dus uit de aan- en verkopen van de marge worden gefilterd. Ze worden dan onder het rooster 47 geplaatst op de BTW aangifte (zoals het bij een gewone verkoop zou zijn).

Goederen die werden ingevoerd – kunnen ze onder de margeregeling wederverkocht worden?
We moeten een onderscheid maken tussen de soorten goederen:

 • a. Tweedehandsgoederen: kunnen niet onder de margeregeling vallen: Betaalde BTW aan de douane is dus aftrekbaar, op de verkoop van het goed moet dan ook het normale BTW tarief gerekend worden (21%)
 • b. Kunstvoorwerpen, antiquiteiten: Deze kunnen wel onder de margeregeling verkocht worden op voorwaarde dat de aan de douane betaalde BTW niet in aftrek werd gebracht.

Transfer van eigen goederen van het ene land naar het andere?

Er hoeft geen BTW te worden betaald indien u de goederen aan uzelf verstrekt voor dezelfde prijs als deze die u ervoor betaalde. Het is niet nodig om aangifte te doen van deze verwerving in een andere lidstaat.