Delen en opslaan:

Met openbare verkopen wordt zowel de verkoop in eigen naam als tussenpersoon voor rekening van derden (waar een commissie aan verbonden is) bedoeld. Er kunnen zich evenwel speciale situaties voordoen die aandacht eisen:
Deze regeling wordt uitvoerig besproken in de aanschrijving nr 1 van 2 januari 1995.

Aankopen
Het aankoopborderel mag vervangen worden door een rekeningopgave die door de openbare verkoopzaal wordt opgestuurd. Het moet hier wel gaan om goederen die in consignatie zijn geleverd.
Het is dan ook pas mogelijk om de goederen in te schrijven in het aankoopregister als de opgave van de verkoopzaal ontvangen wordt. Dit is nodig voor het bepalen van de correcte netto prijs.
Als de goederen werden geleverd door een belastingplichtige die facturen moet opstellen, dan moet hij deze opstellen ten laatste vijf dagen na de maand waarin het voorwerp werd verkocht. Inschrijven in het aankoopregister mag door de verkoopzaal, doch dit is tijdelijk tot de factuur uiteindelijk ontvangen wordt.

Verkopen
Aan de hand van het proces-verbaal van de publieke verkoop kan door de verkoopzaal een verzamelstaat worden opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de kosten die door de kopers ten laste worden genomen. Het totaalbedrag mag opgenomen worden in het vergelijkingsregister.

Ontheffing om een ontvangstenboek te houden
In de praktijk berekenen de verkoopzalen de aan de Staat te betalen belastingen. Doordat een proces-verbaal wordt opgemaakt waar deze belasting op kan berekend worden, moet er geen ontvangstenboek worden bijgehouden.

Bijzonderen gevallen:

De verkoopzaal koopt zelf het goed om het door te verkopen

De verkoopzaal, die handelt als consignataris commissionair-verkoper koopt zelf het goed om het later opnieuw door te verkopen.
De toewijzingsprijs en de eraan verbonden extra- wettelijke kosten moeten noch in het boek voor uitgaande facturen, noch in het ontvangstenboek worden ingeschreven. De aankoop moet daarentegen door de verkoopzaal worden ingeschreven in het aankoopregister.

De verkoopzaal verkoopt het goed aan de persoon die het in consignatie had gegeven.

De verkoopzaal die handels als consignataris commissionair-verkoper, stelt een bedoeld tweedehands goed openbaar te koop en wijst het toe aan diegene die het in consignatie had gegeven: Het is altijd mogelijk dat deze persoon toch eigenaar wenst te blijven van het goed.
De toewijzingsprijs van het door zijn eigenaar wederingekocht goed moet noch in het boek voor uitgaande facturen, noch in het ontvangstenboek moet worden ingeschreven.
Als toch een commissie wordt aangerekend (tenslotte werd het goed verkocht) dan is deze belast aan het normale tarief.