Delen en opslaan:

Inleiding

Waarom bestaat de margeregeling? Bij het lezen van de ‘handleiding’ zal duidelijk worden dat het betrekking heeft op goederen die zich eerder in het finale verbruikstadium hebben begeven; Dit wil zeggen dat een eindverbruiker reeds de volledige BTW heeft betaald. Sommige goederen zoals auto’s zijn nog steeds goed bruikbaar en worden daarom soms ook weer doorverkocht. Als de persoon deze koopt om zelf door te verkopen, en dit zijn handelsactiviteit is dan stelt zich een probleem: De BTW werd vroeger reeds volledig voldaan (Geen BTW aftrek door bijvoorbeeld een particulier), doch deze valt door zijn handelsactiviteit nu opnieuw onder de BTW. De margeregeling moet hiervoor oplossing bieden: De wederverkoper zal enkel BTW moeten betalen op de winst die hij uit dat goed verkrijgt. Zo wordt ook een dubbele belasting vermeden.

Verkrijging (aankoop) van de goederen.

De goederen die verkocht worden door de wederverkoper moeten op volgende wijzen verkregen zijn:

  • gekocht heeft van een niet-belastingplichtige (= particulier of niet-belastingplichtige rechtspersoon);
  • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 44 (dokters, tandartsen, advocaten, …);
  • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge artikel 56 §2 (de kleine ondernemingen met een omzet kleiner dan 5.580 euro per jaar);
  • gekocht heeft van een andere belastingplichtige wederverkoper (een andere handelaar die gebruikt maakt van de margeregeling).
  • In alle gevallen moeten de goederen aangekocht zijn binnen de EU.

Als de wederverkoper handelaar niet kan aantonen dat hij dit van één van de bovenstaande groepen heeft verkregen, dan wordt geacht dat het goed is aangeschaft onder de normale BTW-regeling.

Voorbeelden – aankoop van een personenwagen:
1. Aankoop bij een passieve holdingvennootschap (dat dus enkel aandelen in handen heeft en bijgevolg niet BTW-plichtig is): personenwagen kan onder de margeregeling vallen.
2. Aankoop bij een particulier: personenwagen kan onder de margeregeling vallen.
3. Aankoop bij een dokter (niet BTW-plichtige): personenwagen kan onder de margeregeling vallen.
4. Aankoop bij een schrijnwerker die 5% van de BTW bij aanschaf heeft afgetrokken (beroepsmatig deel): personenwagen mag NIET onder de margeregeling vallen.

Voor alle goederen die worden aangekocht onder de margeregeling mag geen BTW aftrek bekomen worden. Dit komt omdat bij de verkoop van het goed niet de volledige BTW verschuldigd is maar slechts het deel over de winstmarge. Hoe de winstmarge berekend wordt werd hier reeds eerder kort besproken en wordt HIER in deze handleiding ook uitvoerig besproken.

Daarnaast mag hij de twee regelingen combineren. Als hij besluit een bepaald goed onder de normale regeling laat vallen dan kan de wederverkoper dit. Hij dient dit in de boekhouding dan wel uit te drukken door ze afzonderlijk te vermelden.