Delen en opslaan:

Algemeen

In vorige artikels op deze website werd reeds gesproken van de goederen die in aanmerking kunnen komen, ter herhaling, de margeregeling is in principe van toepassing om volgende goederen:

 • Alle gebruikte (lichamelijke) goederen die in de staat waarin zij verkeren of na herstelling opnieuw kunnen gebruikt worden;
 • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

Wat valt niet onder de margeregeling?

Volgende goederen komen NIET in aanmerking voor de margeregeling:

 • Edele metalen, edelstenen en parels (uitzondering: sieraden, juwelen en edelsmidwerk die deze metalen en parels hebben verwerkt: komen wel in aanmerking);
 • Vernieuwde goederen: Zij die zodanig hersteld zijn dat ze als nieuw voorgesteld worden.
 • Goederen die voor hun wederverkoop zodanig zijn vervormd dat de oorspronkelijke toestand verloren is gegaan. Bijvoorbeeld een kast herstellen met verschillende stukken van andere kasten;
 • Goederen die onbruikbaar worden bij het eerste gebruik dat men ervan maakt;
 • schroot, lompen, vodden, afval en oud goed van bindgaren, van touw en van kabels, enz…

Wat wordt onder kunstvoorwerpen e.d. verstaan?

Onder ‘kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten’ worden volgende goederen verstaan:

 • kunstvoorwerpen :
  • schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen, schilderijen en tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar, met uitzondering van:
   * bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden;
   met de hand versierde voorwerpen;
   beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik;
  • originele gravures, originele etsen én originele litho’s;
  • originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk geheel van de hand van de kunstenaar, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn; afgietsels van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal acht exemplaren die door de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt gecontroleerd;
  • tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht exemplaren van elk bestaan;
  • unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en door hem gesigneerd, met uitzondering van gebruiksvoorwerpen;
  • emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, met uitsluiting van sieraden, juwelen, edelsmidswerk en gebruiksvoorwerpen;
  • foto’s die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal dertig exemplaren voor alle formaten en dragers samen;
 • voorwerpen voor verzamelingen :
  • postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor zover zij niet geldig zijn of niet geldig zullen worden;
  • verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang;
  • Ook Oldtimers (auto’s ouder dan 30 jaar) vallen hieronder. Er is echter wel een speciale vergunning voor nodig.
 • “antiquiteiten” : andere voorwerpen dan de kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzamelingen bedoeld in 1° en 2° hierboven, ouder dan honderd jaar.

Over kunstvoorwerpen kan meer teruggevonden worden in het derde deel: Bijzondere bepalingen op kunstvoorwerpen.