Soms heb je een intern stuk nodig om in de boekhouding iets te kunnen bewijzen. Ik heb al de vraag gekregen hoe zo’n intern stuk er precies moet uitzien. Daarom kan je onderaan een voorbeeld downloaden.

De inhoud van een intern stuk

Een intern stuk is eigenlijk een factuur dat voor interne transacties (= binnen de vennootschap – tussen vennootschap en bedrijfsleider) gebruikt wordt, zij moet dan ook gedetailleerd worden zoals een verkoopfactuur.

Waarvoor wordt een intern stuk gebruikt?

  • Bij een onttrekking van een goed aan je privé: Als je bijvoorbeeld een goed aankoopt om door te verkopen, maar uiteindelijk wens je het privé te gebruiken dan moet dit goed op een of andere manier uit de boekhouding. Je hebt er dan ook onterecht BTW op afgetrokken. De oplossing is het opmaken van een intern stuk. Je neemt de aanschaffingsprijs van het goed en berekend er de verschuldigde BTW op. Op deze manier is de BTW geregulariseerd.
  • Als een aannemer werken uitvoert dat eigenlijk voor zijn privé bestemd is: hij moet hiervoor een intern stuk opmaken om de BTW die eerder werd afgetrokken op de aankoop van materialen, te regulariseren.
  • Als een vennootschap zelf een gebouw opricht voor beroepsdoeleinden: ook dan wordt een interne factuur opgesteld (de vennootschap factureert dan aan haarzelf). Dit moet zo omdat ze het actief dient weer te geven in de vennootschap: De boeking wordt dan Debet 221000 gebouwen aan Credit 720000 geproduceerde activa (BTW buiten beschouwing gelaten). Het actief schrijft ze dan af.

Download het voorbeeld

(rechtermuisklik op de afbeelding en dan ‘opslaan als…’)