Delen en opslaan:

Het bewijzen van de herkomst van een goed dat in de margeregeling terechtkomt is heel belangrijk. Een onderdeel daarvan is het aankoopborderel. Naast een aankoopborderel dienen er nog andere formaliteiten worden vervuld. Zo moet u ook een aankoopregister bijhouden. Een geldig aankoopborderel moet wel enkele bepaalde vermeldingen bevatten, onderstaand kan u een bestand downloaden met 4 voorbeelden van een aankoopborderel die u kan gebruiken in de uitoefening van uw beroep:

Vermeldingen die op het aankoopborderel moeten staan:

  • Naam en BTW nummer van de wederverkoper
  • Identiteit van de verkoper (particulier, …)
  • Vermelding van de goederen (niet totaliseren maar per goed apart bekijken)
  • De datum van de uitreiking van het borderel
  • De prijs
  • Een volgnummer
  • Het nummer dat overeenstemt met het nummer bij de inschrijving van de goederen in het aankoopregister

Daarnaast moet er voor elke partij (koper & verkoper) een exemplaar worden opgemaakt en ondertekend. Hoe meer bewijsmateriaal geleverd kan worden, hoe beter. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de kopie van de identiteitskaart van de verkoper, gegevens over de gekochte goederen, …

Het aankoopborderel downloaden

Hier kan u een bestand met 4 voorbeelden van een aankoopborderel met alle nodige vermeldingen gratis downloaden. U kan uw keuze maken tussen de 4 voorbeelden en uw favoriet exemplaar afdrukken en bij elke aankoop vervolgens de nodige gegevens invullen.

In het Excel document kan ook een voorbeeld van een attest worden weergegeven waarin de verkoper (bv: particulier) verklaart dat hij geen BTW heeft afgetrokken op de goederen in kwestie.

(Download via Gumroad)

Inhoud van de file:
VB 1-gegevens: Vul deze gegevens in die van toepassing zijn;
VB 1-aankoopborderel: Enkel deze is gelinkt aan de tab gegevens;
VB 2-aankoopborderel: Een tweede voorbeeld;
VB 3-aankoopborderel: Een derde voorbeeld;
VB 4-aankoopborderel: Een vierde voorbeeld, van toepassing op auto’s;
VB attest: Een voorbeeld van een attest niet aftrekbaarheid BTW bij verkoper.