Zoals in het artikel met uitleg over het afschrijvingsexcedent reeds geschreven werd kan u onderaan deze pagina het berekeningsblad downloaden dat automatisch een afschrijvingsexcedent berekend in excel. De instructies zijn eenvoudig: Vul de gele vakjes in en de rest gebeurd vanzelf. Wenst u meer info over het invullen en de werking, lees dan gerust verder. Zoniet dan kan u direct naar onder scrollen om het bestand downloaden.

Instructies voor het invullen.

Bovenaan het werkblad kan u 6 velden terugvinden in het geel die verplicht moeten ingevuld worden:

  • Afschrijving in de boekhouding: Dit is de toestand in de boekhouding. Daarin moet je enerzijds het gebruikte afschrijvingspercentage, het aantal jaren en D (voor degressief) en L (voor lineair) invullen.
  • Toegestane afschrijving: Dit is de correctie die u wilt (of moet) doorvoeren. Hier vult u opnieuw het percentage, het aantal jaren en D of L in.

Daarnaast vindt u de lineaire afschrijving per jaar terug, daar hoeft u niets mee te doen: het wordt enkel gebruikt voor de berekening.

Tussen de twee lijnen kan u een omschrijving toevoegen. Momenteel staat er dat het afschrijvingsexcedent van toepassing is op verbouwingswerken die in 1998 werden uitgevoerd.

Daaronder moet je de aanschaffingswaarde in EURO invullen (Dit meld ik voor het geval dat oude investeringen nog in Belgische Franken zouden zijn).

Als laatste dien je nog het eerste aanslagjaar in te vullen in de kolom ‘aanslagjaar’ van de aankoop: Met andere woorden: het eerst aanslagjaar waarin een afschrijving werd geboekt.
Verder hoeft u niets meer te doen.

Het bestand downloaden.

(rechtermuisklik op de afbeelding en dan ‘opslaan als…’)