Kent u de forfaitaire dagvergoeding voor binnen- en buitenland al? U kan zichzelf een forfaitair bedrag uitkeren per dag dat U niet op kantoor werkte. Dit is ter compensatie van de kleine kosten die u maakt voor maaltijden en andere kleine kosten (drank en versnaperingen, metro, tram, bus, …).

De voorwaarden om een dagvergoeding uit te kunnen keren

U moet bewijzen dat U effectief buitenshuis hebt gewerkt:

  • Buitenland: Hou bonnetjes bij (restaurants, taxi, …). De bonnetjes die betrekking hebben op de kleine kosten (dranken bijvoorbeeld) mag u dan wel niet in kosten brengen.
  • Binnenland: Hou een agenda bij met uw afspraken die buiten het kantoor hebben plaatsgevonden.

Let op voor ‘zakenreizen’ die in de zomermaanden doorgaan. Het is logisch dat hier op gelet wordt, tenslotte gaan de meeste mensen in deze maanden op vakantie. Hou daarom steeds ook de factuur binnen handbereik waarmee kan bewijzen worden dat u voor beroepsmatige redenen naar het buitenland moest (beurs, tentoonstelling, …)

Invloed op belastingen?

In de personenbelasting is dit volledig vrijgesteld: Het is immers een terugbetaling van de gedane kosten, ook al werd dit bedrag forfaitair toegekend.
In de vennootschapsbelasting is een dagvergoeding een aftrekbare kost.

Wat valt niet onder de dagvergoedingen?

De grotere kosten vallen niet onder de dagvergoedingen en mag u dus apart inbrengen. Hierbij denken we vooral aan de kost voor de deelname aan de seminarie, tentoonstelling of beurs maar ook de hotelkosten vallen hier niet onder.

Bedragen die u mag toekennen.

De bedragen worden jaarlijks herbekeken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De binnenlandse dagvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2013 voor een bedrijfsleider (directielid): 19,22 euro per dag (indien u minimaal 5 uur afwezig bent van kantoor en op verplaatsing werkt).

Binnenlandse dagvergoedingen bedrijfsleiders in het verleden:

Van 1 maart 2012 tot 31 december 2012: 18,84 euro
Van 1 juni 2011 tot 29 februari 2012: 18,47 euro
Van 1 oktober 2010 tot 31 mei 2011: 18,11 euro
Van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010: 17,75 euro

Is dit dan zo voordelig?

Zeker! Het gebeurd niet vaak dat je meer dan 90€-100€ aan kleine onkosten uitgeeft op buitenlandse zakenreis. Je kan dit daarnaast nog eens belastingvrij uitkeren vanuit je vennootschap en de grotere kosten (bijvoorbeeld: hotelkosten) mogen ook steeds als aftrekbare beroepskost worden ingebracht, als deze beroepsmatig is natuurlijk.

Buitenlandse dagvergoedingen:

Voor de buitenlandse dagvergoeding verwijs ik naar volgend pdf-bestand met het overzicht per land (uittreksel publicatie B.S.).

Nieuw sedert april 2011: Er werd een nieuwe circulaire gepubliceerd waar nu wordt verduidelijkt wie van deze buitenlandse dagvergoedingen mag genieten: Enkel personen met een sedentaire functie mag dus een dagvergoeding toekennen. Dit wil zeggen: als de verplaatsing naar het buitenland deel uitmaakt van de beroepsactiviteit, dat er geen dagvergoeding meer kan toegekend worden. Pech dus voor vertegenwoordigers die voor het grootste deel in het buitenland vertoeven.

Als de werkzaamheden in het buitenland niet deel uitmaken van de normale activiteit, dan blijft het echter wel mogelijk om een dagvergoeding toe te kennen. Voor de normale zakenreizen is er dus niets veranderd.