Webshops via dropshipping

Hoe werken deze webshops?

Het systeem is zeer eenvoudig: Een koper (A) plaatst een bestelling op een webshop (B) en betaald deze. Wat de koper niet weet is dat de webshop automatisch deze bestelling doorgeeft aan een bedrijf (C) die deze goederen werkelijk verkoopt. Dit bedrijf zal ook de bestelde goederen rechtstreeks verzenden naar de koper (A). De webshop is dus als het ware een tussenpersoon en zal de goederen dus nooit fusiek te zien krijgen.
Als we ons dit visueel voorstellen bekomen we dit:

Wie een beetje thuis is in de BTW zal snel zien dat dit een zogenaamde ‘ABC-verkoop’ is.

Toepassing van de BTW-wetgeving: iedereen bevindt zich in België.

1: De klant koopt bij de webshop.
2: De webshop maakt een factuur op en rekent daar BTW op (6% of 21% afhankelijk van het product).
3: Er wordt een bestelling geplaatst bij de leverancier.
4: De leverancier stelt een verkoopfactuur op met BTW. Hij verzend deze naar de Webshop.
5: De webshop ontvangt de BTW en kan deze aftrekken.
6: De leverancier verzend de goederen naar de klant.

Toepassing van de BTW-wetgeving: De klant bevindt zich in Nederland.

1: de klant is particulier: De webshop zal Belgische BTW verschuldigd zijn.
2: de klant is BTW-plichtig: De webshop zal de BTW moeten verleggen naar Nederland (Intracommunaire levering van goederen); Hij neemt dit op in rooster 46 en moet tevens een intracommunautaire opgave indienen.

Toepassing van de BTW-wetgeving: De leverancier (c) bevindt zich in Nederland.

1: De webshop zal een factuur met Belgische BTW opmaken voor zijn klant.
2: De leverancier zal nu op zijn beurt de BTW verleggen naar België. De webshop is dus de BTW verschuldigd, maar kan deze tegelijkertijd recupereren. Hij moet dit opnemen in de roosters 81 (handelsgoederen) en rooster 59 (de aftrekbare BTW daarop). Daarnaast moeten ook de roosters 86 en 55 (de verschuldigde BTW) ingevuld worden.

Toepassing van de BTW-wetgeving: De webshop begindt zich in Nederland.

1: De Nederlandse webshop zal een factuur met Nederlandse BTW opstellen aan de klant indien deze particulier is. Is de klant een BTW-plichtige dan zal de BTW verlegd worden naar België.
2: De Belgische leverancier zal een factuur opmaken aan de webshop en deze verleggen naar Nederland.

Uitzondering: De webshop is niet BTW-plichtig (vrijstelling door omzet < 5.580 euro).

1: Omdat de webshop vrijgesteld is van BTW kan hij ook geen BTW aanrekenen op zijn facturen: de klant ontvangt dus een factuur zonder BTW.
2: De leverancier moet echter wel BTW aanrekenen en betalen, maar de webshop kan de BTW niet aftrekken. Deze niet-aftrekbare BTW mag hij wel opnemen als kost in zijn boekhouding.

Webshops met eigen voorraad

Webshops met een eigen voorraad verschillen amper van webshops die via dropshipping werken, alleen de fysieke aanwezigheid van de goederen is anders. De stroom van facturen blijft echter dezelfde. In een notedop kunnen zich volgende situaties voordoen:

Aankopen binnen de EU, maar buiten België

De maatstaf van heffing op de goederen zullen verlegd worden naar België; In casu houdt dat in dat je als Belgische webshophouder BTW verschuldigd bent, maar deze tegelijkertijd kan aftrekken: een nuloperatie dus.

Aankopen binnen Belgie

Dit is eenvoudig: Op de factuur die je krijgt zal Belgische BTW op gerekend zijn die je kan aftrekken (tenzij je een niet-BTW-plichtige bent natuurlijk).

Verkopen binnen de EU, maar buiten België

We moeten een onderscheid maken naargelang het gaat om een belastingplichtige of niet:
Je koper is belastingplichtige:
Als je verkoopt aan iemand die BTW-plichtige is in zijn land, dan mag je de BTW verleggen naar dat land. Dit is een Intracommunautaire levering.

Je koper is een particulier of niet belastingplichtige:
Doordat je koper als niet BTW-plichtige de BTW niet kan afdragen in zijn land, ben je verplicht hierop Belgische BTW te rekenen.

verkopen binnen Belgie

Hier moet geen onderscheid worden gemaakt: je moet in alle gevallen Belgische BTW aanrekenen.

En de margeregeling?

De margeregeling is bruikbaar als aan de regels wordt voldaan: dit is onder andere dat de goederen zijn aangekocht van een particulier of iemand die zelf de margeregeling toepast (m.a.w.: je mag de BTW niet kunnen aftrekken).
Daarnaast ben je dan enkel BTW verschuldigd op de winstmarge dat je behaalt op deze goederen (bij verkoop aan personen in België of in de EU).